Nie zmienią się opłaty za studia w UK dla zagranicznych studentów

27
odszkodowanie za odwołany lot

Rząd brytyjski ogłosił, że studenci UE aplikujący na angielskie uniwersytety od jesieni 2017 roku nadal będą płacić takie same opłaty jak studenci brytyjscy i będą kwalifikować się do tych samych pożyczek i dotacji pomimo głosowania za Brexitem.

Sektor szkolnictwa wyższego w coraz większym stopniu zależy od studentów z UE, którzy stali się najszybciej rosnącym odsetkiem młodych studentów na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, w czasie, gdy liczba 18-latków w populacji brytyjskiej zmniejszyła się.

Julia Goodfellow, prezydent uniwersytetów Wielkiej Brytanii, która reprezentuje 135 uniwersytetów, powiedziała, że ogłoszenie rządu w tej sprawie było bardzo potrzebną jasność dla studentów z UE mającymi zastosowanie do uruchomienia kursów na angielskich uniwersytetach jesienią 2017 r. Goodfellow podkreśliła znaczenie studentów międzynarodowych z poza UE dla brytyjskich uniwersytetów.

„Studenci z Europy i spoza niej są cennym elementem życia kulturalnego i naukowego na brytyjskich uniwersytetach, a także odgrywają ważną rolę w miastach Wielkiej Brytanii, tworząc miejsca pracy i wspierając lokalne przedsiębiorstwa. – powiedziała Julia Goodfellow – „Patrząc w przyszłość, jak rząd opracowuje plany po wyjściu Brytanii z UK, potrzebne jest zobowiązanie do zapewnienia, że studenci z Europy i spoza niej, będą mogli nadal przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii na studia bez zbędnych obciążeń biurokratycznych. Wielka Brytania powinna być atrakcyjnym miejscem dla wszystkich wykwalifikowanych studentów z zagranicy, którzy wspierają brytyjskie uniwersytety i mogą utrzymać się na studiach.”

Maddalaine Ansell, dyrektor wykonawczy grupy University Alliance, powiedziała: „Cieszymy się na współpracę z rządem w celu zapewnienia, że Wielka Brytania pozostanie otwarta i przyjazna dla międzynarodowych studentów.”

Firma w Anglii