Status rezydenta w UK: Czy powinienem ubiegać się o rezydenturę?

7226
odszkodowanie za odwołany lot

Już 23 czerwca 2016 odbędzie się referendum na temat pozostania lub wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Referendum to jest argumentem do renegocjacji warunków i statusu Wielkiej Brytanii w Unii Eropejskiej. W punktach negocjacji nie ma mowy o wstrzymaniu swobodnego przepływu osób, usług i kapitału, jednakże z pewnością wymogi te mogą ulec zaostrzeniu.

Prawo nie działa wstecz, w związku z tym nie ma możliwości nakazu opuszczenia Wielkiej Brytanii dla legalnie przebywających i pracujących obywatelii Unii Europejskiej. Może dojść jedynie do sytuacji braku zgody na przyjmowanie nowych obywateli państw UE.

W świetle powyższego nasuwa się pytanie: Czy istnieje konieczność ubiegania się o status rezydenta?

Konieczności owej nie ma, jednakże każdy obywatel indywidualnie powinien zadać sobie pytanie czy posiadając taki dokument będzie czuł się bezpieczniej. Coraz więcej ustaw wymierzonych jest przeciwko imigrantom, dlatego też może warto pomyśleć czy dokument potwierdzający prawo do tymczasowego lub stałego pobytu, który teraz jest na wyciągnięcie ręki – nie okaże się w przyszłości dokumentem bezcennym.

Dodatkowo oprócz formalno-urzędowego charakteru, dokument ten może okazać się istotny w przypadku osób wchodzących w zależności finansowe w tym podczas kupna nieruchomości, zaciągnięcia pożyczki/ kredytu bankowego czy przy ewentualnych inwestycjach.

O rezydenturę tymczasową mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej, którzy przepracowali w Wielkiej Brytanii co najmniej 12 miesięcy, zaś po kolejnych 4 latach pobytu mogą ubiegać się o status rezydenta stałego.

Sprawdź jak ubiegać się o status rezydenta i jakie dokumenty należy dostarczyć!

Certyfikat rezydenta tymczasowego (zaświadczenie o rejestracji) jest dokumentem potwierdzającym legalność pobytu na terenie Wielkiej Brytanii oraz ułatwiającym uzyskanie świadczeń socjalnych.

Kto może ubiegać się o status rezydenta tymczasowego?

 • osoba studiująca,
 • osoba zatrudniona na kontrakcie,
 • osoba samozatrudniona ‚self employed’, prowadząca własną działalność gospodarczą,
 • osoba ‚samowystarczalna’ rozumiana jako osoba utrzymującą się z innych udokumentowanych źródeł niż dochody z pracy (podczas wypełniana aplikacji należy przedłożyć informacje dot. wysokości i źródłach dochodów, wysokości oszczędności lub dane osób, które zapewniają wsparcie finansowe),
 • członkowie rodziny pod warunkiem, że są obywatelami Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norwegii, Islandii lub Szwajcarii.

Wniosek EEA-QP

Pobierz Wniosek EEA-QP [TUTAJ]

Wypelniony wniosek należy przesłać do siedziby urzędu Home Office na poniższy adres korespondencyjny:

Home Office – EEA applications, PO Box 590, Durham, DH99 1AD

Wymagane dokumentu przy składaniu wniosku o rezydenturę tymczasową:

Osoby zatrudnione na kontrakcie powinny złożyć następujące dokumenty:

 • 2 zdjęcia paszportowe,
 • dokument potwierdzający tożsamość aplikanta (dowód osobisty lub paszport),
 • potwierdzenie zatrudnienia (12 miesięczne payslip’y, list od pracodawcy, kontrakt lub wyciąg z konta bankowego wykazujący kwotę otrzymywanego wynagrodzenia).

Osoby samozatrudnione (self employed) powinny złożyć następujące dokumenty:

 • 2 zdjęcia paszportowe,
 • dokument potwierdzający tożsamość aplikanta (dowód osobisty lub paszport),
 • dokument potwierdzający dokonanie rejestracji Self Assessment z widocznym nadanym numerem UTR,
 • potwierdzenie opłaconego ubezpieczenia – Class 2 National Insurance Contributions,
 • formę SA302 lub kalkulację dochodu ‘Tax Year Overview’ dostępną na stronie urzędu HM Revenue & Customs (w celu uzyskania formy SA302 należy zadzwonić do urzędu HMRC 0300 200 3300),
 • 12 miesięczny wyciąg z konta bankowego,
 • refencje księgowe.

Osoby prowadzące firmę Ltd powinny złożyć następujące dokumenty:

 • 2 zdjęcia paszportowe,
 • dokument potwierdzający tożsamość aplikanta (dowód osobisty lub paszport),
 • dokument potwierdzający dokonanie rejestracji spółki Ltd w Companies House,
 • potwierdzenie opłaconego ubezpieczenia,
 • 12 miesięczny wyciąg z konta bankowego,
 • refencje księgowe,
 • rozliczenie księgowe za okres jednego roku podatkowego.

Studenci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o uczęszczaniu na kurs/ do szkoły z datą na dokumencie wystawioną nie później niż miesiąc przed złożeniem aplikacji,
 • w przypadku otrzymywania dofinansowania ‚stypendium’ lub ‚grantu’ należy przedłożyc roczny wyciąg z konta bankowego potwierdzającego wpływy na konto,
 • ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku studentów wymagane jest wypełnienie formy EEA(FM) [pobierz TUTAJ]

Wymagane jest przesłanie oryginalnych wyżej wymienionych dokumentów!

Status rezydenta tymczasowego ważny jest przez 5 lat, w zależności od indywidualnego przypadku aplikanta wydawany jest na okres krótszy.

Dodatkowe opłaty:

Opłata – 65 GBP
Opłaty tej można dokonać za pomoca przekazu pocztowego lub czeku bankowego z chwilą nadania wniosku.

Na odwrocie przekazu pocztowego lub czeku bankowego należy wpisać pełne imię i nazwisko oraz datę urodzenia osoby aplikującej o wydanie certyfikatu.

WAŻNA INFORMACJA! Wybierz przesyłkę poleconą lub ekspresową z możliwością śledzenia wysyłki oraz opłać kopertę zwrotną nadaną wraz z dokumentami do siedziby urzędu Home Office.

Zachowaj dowód nadania przesyłki – potwierdzenie to ułatwi w późniejszym okresie kontakt z urzędem Home Office.

O rezydenturę stałą mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej, którzy posiadają udokumentową ciągłość zatrudnienia (zatrudnienie/ samozatrudnienie) przez okres pełnych 5 lat.

Kto może ubiegać się o status rezydenta stałego?

 • osoba studiująca,
 • osoba zatrudniona na kontrakcie,
 • osoba samozatrudniona ‚self employed’, prowadząca własną działalność gospodarczą,
 • osoba ‚samowystarczalna’ rozumiana jako osoba utrzymującą się z innych udokumentowanych źródeł niż dochody z pracy (podczas wypełniana aplikacji należy przedłożyć informacje dot. wysokości i źródłach dochodów, wysokości oszczędności lub dane osób, które zapewniają wsparcie finansowe),
 • członkowie rodziny pod warunkiem, że są obywatelami Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norwegii, Islandii lub Szwajcarii.

Wniosek EEA-PR

Pobierz Wniosek EEA-PR [TUTAJ]

Wypelniony wniosek należy przesłać do siedziby urzędu Home Office na poniższy adres korespondencyjny:

Home Office – EEA applications, PO Box 590, Durham, DH99 1AD

Wymagane dokumentu przy składaniu wniosku o rezydenturę stałą:

Osoby zatrudnione na kontrakcie powinny złożyć następujące dokumenty:

 • 2 zdjęcia paszportowe,
 • dokument potwierdzający tożsamość aplikanta (dowód osobisty lub paszport),
 • potwierdzenie zatrudnienia z ostatniego roku kalendarzowego (12 miesięczne payslip’y, list od pracodawcy, kontrakt lub wyciąg z konta bankowego wykazujący kwoty otrzymywanego wynagrodzenia)
 • potwierdzenie zatrudnienia z ostatnich 5 lat w tym P60 oraz P45,
 • potwierdzenie adresu zamieszkania z ostatnich 5 lat z każdego roku kalendarzowego (jako potwierdzenie adresu zalicza się rachunek za elektryczność, rachunek za zużycie gazu, rachunek za zużycie wody, wyciąg z konta bankowego ukazujący adres zamieszkania, opłata Council Tax, formalny list z urzędu HMRC),
 • zaświadczenie o dokonaniu rejestracji WRS.

Osoby samozatrudnione (self employed) powinny złożyć następujące dokumenty:

 • 2 zdjęcia paszportowe,
 • dokument potwierdzający tożsamość aplikanta (dowód osobisty lub paszport),
 • dokument potwierdzający dokonanie rejestracji Self Assessment z widocznym nadanym numerem UTR,
 • potwierdzenie opłaconego ubezpieczenia – Class 2 National Insurance Contributions z okresu 5 lat z każdego roku kalendarzowego,
 • formę SA302 lub kalkulację dochodu ‚Tax Year Overview’ dostępną na stronie urzędu HM Revenue & Customs za okres pełnych 5 lat (w celu uzyskania formy SA302 należy zadzwonić do urzędu HMRC 0300 200 3300),
 • potwierdzenie adresu zamieszkania z okresu 5 lat z każdego roku kalendarzowego (jako potwierdzenie adresu zalicza się rachunek za elektryczność, rachunek za zużycie gazu, rachunek za zużycie wody, wyciąg z konta bankowego ukazujący adres zamieszkania, opłata Council Tax, formalny list z urzędu HMRC),
 • wyciąg z konta bankowego z okresu 5 lat,
 • refencje księgowe,
 • faktury dokumentujące sprzedaż/ Invoice,
 • zaświadczenie o dokonaniu rejestracji WRS.

Osoby prowadzące firmę Ltd powinny złożyć następujące dokumenty:

 • 2 zdjęcia paszportowe,
 • dokument potwierdzający tożsamość aplikanta (dowód osobisty lub paszport),
 • dokument potwierdzający dokonanie rejestracji spółki Ltd w Companies House,
 • potwierdzenie opłaconego ubezpieczenia z okresu 5 lat z każdego roku kalendarzowego,
 • 6 miesięczny wyciąg z konta bankowego,
 • potwierdzenie adresu zamieszkania z okresu 5 lat z każdego roku kalendarzowego (jako potwierdzenie adresu zalicza się rachunek za elektryczność, rachunek za zużycie gazu, rachunek za zużycie wody, wyciąg z konta bankowego ukazujący adres zamieszkania, opłata Council Tax, formalny list z urzędu HMRC),
 • refencje księgowe,
 • rozliczenie księgowe z ostatnich 5 lat,
 • faktury dokumentujące sprzedaż/ Invoice,
 • zaświadczenie o dokonaniu rejestracji WRS.

Wymagane jest przesłanie oryginalnych wyżej wymienionych dokumentów!

Wymagane jest przesłanie oryginalnych wyżej wymienionych dokumentów!

Dodatkowe opłaty:

Opłata – 65 GBP
Opłaty tej można dokonać za pomoca przekazu pocztowego lub czeku bankowego z chwilą nadania wniosku.

Na odwrocie przekazu pocztowego lub czeku bankowego należy wpisać pełne imię i nazwisko oraz datę urodzenia osoby aplikującej o wydanie certyfikatu.

WAŻNA INFORMACJA! Wybierz przesyłkę poleconą lub ekspresową z możliwością śledzenia wysyłki oraz opłać kopertę zwrotną nadaną wraz z dokumentami do siedziby urzędu Home Office.

Zachowaj dowód nadania przesyłki – potwierdzenie to ułatwi w późniejszym okresie kontakt z urzędem Home Office.

 

Pomożemy Ci w wypełnieniu wniosku!

Jeśli nie czujesz się wyjątkowo pewnie w formalnościach urzędowych, które pozwoliłyby Ci na wypełnienie wymaganych formularzy zgłoś się do Nas!

Nasz zespół pomoże Ci w wypełnieniu aplikacji oraz skompletuje Tobie wymaganą dokumentację!

zadzwoń 020 8577 3663, 020 3191 9077

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Firma w Anglii