Samozatrudnienie (self-employment) czy Spółka Limited?

771
odszkodowanie za odwołany lot

Zdecydowanie większa grupa osób decydujących się na pracę w Wielkiej Brytanii wybiera formę pracy na własny rachunek. Podejmując decyzje o wyborze tego rodzaju pracy istnieją dwie możliwości: sole trader, czyli samozatrudnienie oraz spółka Ltd (Limited).

Warto zastanowić się i porównać obie formy, aby wybrać dla siebie najbardziej odpowiedni rodzaj działalności. Mamy tutaj na myśli, nie tylko okres wypełnienia niezbędnych formalności, ale i koszta, wysokość podatków, a także odpowiedzialność jaką ponosimy z chwilą rejestracji.

Która z opcji będzie dla Ciebie odpowiednią? Zastanawiasz się jaka jest różnica pomiędzy omawianymi formami? Zasięgnij najistotniejszych informacji, a jeśli nadal masz pytania – zgłoś się do Nas o poradę.

Self-employment – samozatrudnienie

Osoba pracująca jako self-employed, potocznie na tzw. samozatrudnieniu odpowiedzialna jest za coroczne złożenie zeznania podatkowego (ang. Self Assessment Tax Return), gdzie konieczne jest odprowadzenie odpowiedniego podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne (ang. National Insurance contributions).

W przypadku tego typu działalności, odpowiedzialność finansowa oraz prawna jest nieograniczona, co oznacza, że osoba ta odpowiada całym swoim majątkiem osobistym za zobowiązania wobec wszystkich wierzycieli. W skład majątku osobistego wchodzą: oszczędności na rachunku osobistym, ruchomości oraz nieruchomości.

Rejestracja w HM Revenue & Customs (HMRC)

Konieczne jest powiadomienie HMRC o rozpoczęciu pracy jako osoba “self-employed” nie później niż 3 miesiące od momentu rozpoczęcia pracy na własny rachunek.

Istnieją dwie metody rejestracji w HMRC

 1. Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu 0300 200 3500, dzwoniąc z zagranicy +44 191 203 7010 (8:00 – 20:00 od Poniedziałku do Piątku, 8:00 – 16:00 w Sobotę, Nieczynne w Niedzielę oraz Święta).
 2. Rejestracja online.

Podatek VAT (ang. Value Added Tax)

Jeśli obroty Twojej firmy są wyższe niż £83,000 rocznie to jesteś zobowiązany zarejestrować się jako płatnik podatku Vat.

Ciekawostka!! Nawet jeśli obroty Twej firmy są poniżej powyższego progu, wolontaryjna rejestracja (Vat) może wpłynąć pozytywnie na finanse Twojej firmy.

Podatki

Osoba pracująca na samozatrudnieniu (ang. self-employed) jest zobowiązana samodzielnie opłacać podatek dochodowy od zysku wypracowanego przez firmę. Zastosowanie mają ogólne stawki podatkowe i kwoty wolne od podatku ustanowione w brytyjskim budżecie na dany rok.

samozatrudnienieStrata finansowa

Właściciel może wykorzystać tę stratę do obniżenia swoich innych dochodów w danym roku podatkowym.

Dochód netto z działalności gospodarczej

Właściciel może korzystać ze środków biznesowych dla własnych, prywatnych potrzeb bez żadnych ograniczeń.

Księgowość

Nie ma obowiązku prawnego nakazującego prowadzenie księgowości dla potrzeb podatkowych w tego rodzaju działalności gospodarczej. Jednakże z pewnością pomoże to w zarządzaniu biznesem oraz skompletowaniu rocznych raportów dotyczących dochodu do opodatkowania dla HM Revenue & Customs.

Ogólne koszty działalności

 • Do kosztów działalności można zaliczyć jakiekolwiek koszty pod warunkiem, że zostały one poniesione w pełni i wyłącznie w celu umożliwienia prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Można określić udział kosztów biznesowych w danym wydatku i tę kwotę zaliczać do kosztów prowadzenia biznesu.
 • Najczęściej wydatki wymagające rozbicia na użytek firmowy i prywatny to: używalność telefonu, internetu, własna konsumpcja bądź koszty używalności (amortyzacji) pojazdu.

Limited company

Forma ta cieszy się dużą popularnością w Wielkiej Brytanii. Spółka LTD powstaje w procesie inkorporacji po złożeniu formularzu online – IN01 do brytyjskiego urzędu rejestrowego – Companies House, odpowiednika polskiego KRS-u (Krajowego Rejestru Sądowego).

Spółka LTD ma swoją osobowość prawną, którą zyskuje w procesie inkorporacji, dzięki czemu może zaciągać zobowiązania, może być pozywana i może pozywać. Ma osobny majątek, który należy w zupełności do niej. Jest niezależna od swoich udziałowców (założycieli) oraz dyrektorów (inaczej zarządu spółki).

limitedProces rejestracji spółki limited:

Aby zarejestrować Limited company w Wielkiej Brytanii należy sporządzić i wysłać szereg niezbędnych dokumentów oraz formularzy do Companies House, do których należą:

 • Memorandum of Association przedstawiające szczegóły dotyczące nazwy firmy, lokalizacji oraz zakresu działalności.
 • Articles of Association opisujące jak firma będzie prowadzona, uprawnienia udziałowców i zakres obowiązków dyrektorów firmy.
 • Forma 10 podająca szczegóły zarejestrowanego na firmę biura, imiona, nazwiska oraz adresy dyrektorów i sekretarza firmy.
 • Forma 12 stwierdzająca, że firma spełnia wszystkie wymagania inkorporacji.

Wyżej wymagane formy wystarczy odnaleźć na stronie internetowej Companies House

(https://www.gov.uk/government/publications/register-a-private-or-public-company-in01 ).

Podatki

 • Firma Ltd płaci podatek dochodowy od osób prawnych (ang. Corporation Tax) od wypracowanego przez siebie zysku.
 • Zarobki pracowników i dyrektorów podlegają regulacjom PAYE i NIC. Należy pamiętać, że wiele benefitów otrzymywanych z firmy – jak na przykład samochód służbowy klasyfikowanych jest jako dochód i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 • Udziałowcy mają prawo do otrzymywania dywidend od zysku wypracowanego przez LTD. Udziałowcy o dochodach plasujących się w wyższych progach podatkowych będą płacić podatek dochodowy od dochodu z dywidend .

limited2Strata finansowa

Firma LTD może wykorzystać stratę finansową do obniżenia jej przychodów z innych źródeł (np. inwestycji w rynku kapitałowym), ale strata ta nie może być wykorzystana do obniżenia dochodu osoby fizycznej (np. dyrektora).

Dochód netto z działalności gospodarczej

 • Jakiekolwiek środki firmowe wykorzystane prywatnie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jeśli jest to podział zysku – dywidendy – podlegają opodatkowaniu podatkiem od dywidend. Jeśli jest to płaca pracownika – podlega opodatkowaniu PAYE i NIC.
 • Większość benefitów otrzymywanych z firmy LTD podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 • Akcje firmowe, w wartości poniżej wartości rynkowej – podlegają opodatkowaniu.

Księgowość

 • Firma LTD musi przygotować roczny raport finansowy do Companies House (Companies Act).
 • Urząd Skarbowy wymaga pełnego raportu finansowego do potrzeb naliczania podatku dochodowego od osób prawnych. Do wysłania/złożenia tego raportu musi być wykorzystane specjalistyczne oprogramowanie.
 • Księgi muszą być przygotowane zgodnie z obowiązującymi standardami.

porownanie

Jak widać, obie formy mają wachlarz korzyści. Pamiętajmy jednak, iż w przypadku firmy Ltd. nie istnieje kwota wolna od podatku, zwiększone są koszty rejestracji i prowadzenia działalności, rejestracja może być dokonana tylko i wyłącznie z datą aktualną. Self-employed natomiast narzuca na Nas całkowitą odpowiedzialność za prowadzoną działalność.

Różnice między firmą Limited, a samozatrudnieniem sprawiają, że ze względu na rodzaj prowadzonego biznesu i przede wszystkim wysokość dochodów, warto jest skłonić się ku opcji odpowiednika polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Samozatrudnienie jest dobrą opcją dla osób, które albo nie przekraczają kwoty wolnej od podatku albo nie przekraczają rocznych dochodów w kwocie dochodu do £32 010 (gdzie podatek wynosi 20%). Ponoszona jest dodatkowo odpowiedzialność finansowa, co nie obowiązuje w przypadku firmy limited.

Jeżeli z założenia firma ma zatrudniać dużą ilość osób, przynosić duże dochody i dokonywać inwestycji, warto jest wybrać Limited company.

Chcesz zasięgnąć więcej informacji? Skontaktuj się z Nami telefonicznie lub wypełnij poniższy formularz

POLSKIE BIURO KSIĘGOWE – PLUTOS TEAM

0208 577 3663 lub 0759 546 4561

info@plutos.org.uk

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Firma w Anglii