Wysokość Housing Benefit

Wysokosc Housing Benefit po polsku

414
odszkodowanie za odwołany lot

Wysokość Housing Benefit zależy od limitu ustalonego dla danej dzielnicy. Dodatkowo na kwotę, jaka możesz otrzymać, wpływ ma między innymi rodzaj i wielkość wynajmowanego domu, posiadanie dodatkowego pokoju oraz wysokość dochodów gospodarstwa domowego.

Firma w Anglii