Assured shorthold tenancy (AST)

Czyli gwarantowany wynajem krótkoterminowy.

28

Najczęstszą formą najmu jest AST. Automatycznie większość nowych najmów jest tego właśnie typu.

Najem może być AST, jeśli spełnione są wszystkie następujące warunki:

  • nieruchomość, którą wynajmujesz, jest prywatna
  • umowa najmu rozpoczęła się 15 stycznia 1989 r. lub później
  • nieruchomość jest twoim głównym miejscem zamieszkania
  • Twój landlord nie mieszka w nieruchomości

 

Najem nie może być AST, jeżeli:

  • rozpoczął się lub został uzgodnione przed 15 stycznia 1989 r
  • czynsz wynosi ponad 100 000 £ rocznie
  • czynsz wynosi mniej niż 250 funtów rocznie (w Londynie mniej niż 1000 funtów)
  • jest dzierżawą biznesową lub dzierżawą lokali licencjonowanych
  • nieruchomość jest wynajmowana wakacyjnie
  • Twój landlord to lokalny Council.

 

Inne rodzaje najmów

Istnieją innego rodzaju najmy, które nie są tak powszechne jak AST, w tym:

 

Wykluczone najmy i licencje

Najem wykluczony lub licencja wykluczona może cię dotyczyć, jeśli mieszkasz wraz ze swoim landlordem i dzielisz z nim pomieszczeni, takimi jak kuchnia lub łazienka. Z tym typem umowy będziesz zazwyczaj mieć mniej ochrony przed eksmisją.

 

Najem zapewniony (gwarantowany)

Wynajem rozpoczynający się od 15 stycznia 1989 r. do 27 lutego 1997 r. może być gwarantowany. Dzięki tej umowie masz zwiększoną ochronę przed eksmisją.

 

Najem regulowany

Najmy rozpoczynające się przed 15 stycznia 1989 r. mogą być regulowane. Będziesz mieć zwiększoną ochronę przed eksmisją i możesz ubiegać się o “sprawiedliwy czynsz” („fair rent”).

Shelter posiada informacje na temat różnych rodzajów najmów prywatnych oraz tenancy checker – narzędzie pozwalające sprawdzić twój rodzaju najmu.

 

Co powinna zawierać umowa najmu

Umowa najmu powinna zawierać:

  • nazwiska wszystkich zaangażowanych osób
  • wysokość czynszu i sposób jego zapłaty
  • informacje o tym, jak i kiedy czynsz zostanie poddany sprawdzeniu
  • kwota depozytu i sposób jego protekcji
  • szczegółowe informacje o tym, kiedy depozyt może być w całości lub w części zatrzymany (na przykład by pokryć koszty napraw spowodowanych przez ciebie szkód)
  • adres nieruchomości
  • datę rozpoczęcia i zakończenia najmu
  • wszelkie obowiązki najemcy lub właściciela
  • zarys rachunków, za które jesteś odpowiedzialny

Może również zawierać informacje na temat:

  • czy wynajem może zostać zakończony wcześniej i w jaki sposób mogłoby to zostać przeprowadzone
  • kto jest odpowiedzialny za drobne naprawy (inne niż te, za które prawnie odpowiedzialny jest landlord)
  • czy nieruchomość może zostać podnajęta komuś innemu i czy posiada mieszkańców

Warunki najmu muszą być ustalone sprawiedliwe i być zgodne z prawem.

Umowa najmu nie może zawierać niczego, co może pośrednio Cię dyskryminować.

Uzyskaj poradę prawną przed podpisaniem umowy, jeśli nie masz pewności co do warunków. Jeśli nie będziesz miał zastrzeżeń, podpisz umowę i uzyskaj jej kopię.

Citizens Advice jest w posiadaniu poradnika dotyczący umów najmu.

Zmiany w umowach najmu

Zarówno Ty, jak i Twój landlord, musicie wyrazić zgodę na zmianę warunków umowy najmu.

Zapobieganie dyskryminacji

Nie możesz być dyskryminowany lub nękany przez właściciela z powodu:

  • wieku
  • płci
  • orientacji seksualnej
  • niepełnosprawności (lub z powodu czegoś związanego z niepełnosprawnością)
  • religii lub wiary
  • rasy
  • bycia osobą transpłciową
  • bycia w ciąży lub posiadania dziecka

Przykład

Możesz potrzebować psa przewodnika w domu, ale warunek w umowie najmu mówi, że żadne zwierzęta nie są dozwolone. Właściciel lokalu musi zmienić warunki, aby psy-przewodniki mogły przebywać na terenie posiadłości, chyba że mają bardzo mocny powód, aby tego nie robić (jeśli inny lokator w obiekcie ma na przykład poważną alergię na psy).

Jak zakończyć najem

Twoja umowa najmu powinna określać, jak wcześnie przed opuszczeniem nieruchomości musisz poinformować landlorda o wyprowadzce.

Jesteś odpowiedzialny za opłacanie czynszu przez cały ustalony okres trwania umowy. Możesz wyprowadzić się wcześniej bez płacenia czynszu za pełny okres najmu, jeśli:

  • w umowie najmu zawarta jest klauzula zerwania umowy
  • Twój landlord zgadza się na wcześniejsze zakończenie umowy najmu

Możesz również odejść, gdy Twoja umowa najmu skończy się po ogłoszeniu przez ciebie okresu wypowiedzenia (bez względu na to, czy jest to umowa na czas określony, czy nie).

Shelter posiada informacje dotyczące zakończenia najmu.

Umowy licencyjne

Jeśli twoja licencja automatycznie skończy się po określonej dacie i chcesz zakończyć umowę, powinieneś powiadomić o tym właściciela zanim skończy się twoja licencja.

 

Źródło: https://www.gov.uk/