Co 65 mieszkaniec Wysp jest milionerem

265

Liczba milionerów mieszkających w Zjednoczonym Królestwie w 2015 roku wyniosła 715 tys. W porównaniu z 2010 rokiem do wąskiego grona brytyjskich bogaczy dołączyło ponad 200 tys. osób. Oznacza to przyrost na poziomie 41 % w ciągu zaledwie 5 lat.

Bogacenie się społeczeństwa jest głównie zasługą szybko rosnących cen nieruchomości oraz papierów wartościowych. Szczególnie w Londynie, gdzie doszło do niespotykanej jak dotąd inflacji cen mieszkań. Przykładem może być skromny szeregowy dom w dzielnicy Leyton we wschodnim Londynie, który został wystawiony za prawie 1,1 miliona funtów.

Najwięcej milionerów mieszka w Londynie, prawie 200 tys. Jednak zamożność nie idzie w parze z hojnością. Irlandia Północna, która jest regionem o najniższym średnim dochodzie w kraju, jednocześnie najczęściej przekazywała darowizny fundacjom i stowarzyszeniom. Aż 45 % domostw brytyjskiej części Ulsteru zadeklarowało regularne wspieranie akcji humanitarnych. Dla porównania w Londynie odsetek ten wyniósł zaledwie 28 %.

Z perspektywy globalnej Wielka Brytania nie posiada imponującej liczby milionerów. Dla przykładu 2014 roku w Stanach Zjednoczonych tak wysokimi dochodami mogło się pochwalić ponad 7 milionów osób, natomiast w Chinach prawie 2,5 miliona. Natomiast w Polsce w 2014 roku osób posiadających płynne aktywa o wartości wyższej niż 1 mln dolarów było nieco ponad 50 tys.