Podejmując pierwszą lub kolejną pracę często nie zastanawiamy się czy nie jesteśmy wykorzystywani przez pracodawcę. Jesteśmy zadowoleni, że nam się udało i staramy się nie wychylać.

Jako pracownicy mamy swoje prawa i powiniśmy nauczyć się z nich korzystać. Na początek warto zastanowić się czy nie spędzamy w miejscu pracy zbyt dużo czasu.

Według prawa w UK tydzień roboczy nie powinien trwać więcej niż 48 godzin. Istnieją jednak od tej sytuacji wyjątki, związane m.in. ze zgodą pracownika lub sektorem, w którym pracuje.

Tydzień pracy

Prawo regulujące czas pracy nazywa się w UK “working time directive” lub “working time regulation”. Ilość godzin, które przepracujemy w tygodniu powinna być pierwotnie zawarta w podpisanej umowie. Na poświęconą temu część należy zwrócić szczególną uwagę.

Tydzień pracy oblicza się na podstawie średniej z 17 tygodni. Oznacza to, że w jednym tygodniu możemy, przykładowo, przepracować 58 godzin, lecz w kolejnym powinniśmy pracować zaledwie 38. Wyjątek stanowią min. lekarze, dla których czas pracy to średnia z 26 tygodni.

Zapis dotyczący 48 godzinnego tygodnia pracy nie odnosi się do:

  • armii, policji,
  • pracowników ochrony i nadzoru,
  • służby domowej,
  • miejsc, gdzie wymagane są 24 godzinne zmiany,
  • załogi pracującej na otwartym morzu,
  • innych zawodów wyszczególnionych przez ustawę.

Praca ponad normę

Naturalnie pozostawia się pracownikowi wolną wolę. Jeżeli chcemy pracować ponad normę (ang. opting out) możemy podpisać stosowne oświadczenie lub odpowiedni zapis będzie już zawarty w naszej umowie o pracę (ang. opt-out agreement). W drodze wyjątku należy zaznaczyć, że pracownicy obsługi lotnisk, transportu ciężkiego, czy ochrony nie mogą dokonać takiego zapisu.

Pamiętajmy, że do czasu pracy nie zalicza się przerwa na lunch, czy sytuacje w których dobrowolnie zostajemy w pracy, by np. dokończyć projekt.

Czasu w ramach opt-out agreement nie należy mylić z nadgodzinami, są to dwa różne pojęcia.

Dwa etaty

Często na wyspach pracujemy na dwa etaty. Zgodnie z prawem UK nasz łączny czas pracy także nie powinien przekroczyć 48 godzin tygodniowo. Jeżeli jest inaczej zaleca się podpisanie wspomnianego opt-out agreement lub zrezygnowanie z części godzin.

Pomoc

Jeżeli podejrzewamy, że pracodawca nie przestrzega ustalonych reguł odnośnie czasu pracy, możemy skorzystać z porady i pomocy na linii “Pay and Work Rights Helpline” dostępnej od poniedziałku do piątku od 8 AM do 8 PM oraz w soboty od 9 AM do 1PM pod numerem 0800 917 2368. Tam otrzymamy wszelkie instrukcje.