Dane brytyjskiego Ministerstwa Zdrowia: Przez ostatnie 25 lat zniszczono ponad 2 mln. ludzkich embrionów

162

Jak wykazują dane brytyjskiego ministerstwa zdrowia w okresie od zalegalizowania w 1990 roku na Wyspach zapłodnienia “in vitro” zniszczono 2 227 972 ludzkich embrionów.

Departament Zdrowia odpowiadając na interpelację Lorda Alton z Liverpool (Davida Patricka Paula Altona), wykazał, że: “liczba zarodków, jakie mogły zginąć w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 lipca 2013 – 30 czerwca 2014) wynosi 174 316”. Oznacza to, że od chwili legalizacji zapłodnienia metodą in vitro w Zjednoczonym Królestwie uległo zniszczeniu 2 227 972 ludzkich embrionów.

Obrońcy życia, komentując te dane wskazują na konieczność zapewnienia praw najbardziej bezbronnym i najsłabszym istotom ludzkim. Apelują, że ujawnione dane powinny mobilizować społeczeństwo do walki, aby prawa człowieka, w tym prawo do życia zapewniono każdej istocie ludzkiej, niezależnie od fazy jej rozwoju embrionalnego

W Polsce Sejm uchwalił ustawę o leczeniu niepłodności pod koniec czerwca, a senat nie wprowadził do niej poprawek. Daje ona prawo do korzystania z procedury in vitro małżeństwom i osobom we wspólnym pożyciu, potwierdzonym zgodnym oświadczeniem. Leczenie niepłodności tą metodą będzie mogło być podejmowane po wyczerpaniu innych metod leczenia, prowadzonych przez co najmniej 12 miesięcy. Prezydent Komorowski podpisał ustawę 22 lipca.