Dochody uzyskiwane za granicą a kredyt w Polsce
Dochody uzyskiwane za granicą a kredyt w Polsce

Zaufanie to jedna z najcenniejszych wartości w Naszym życiu. Oczekujemy go od innych
i obdarowujemy nim tych, na których możemy i chcemy liczyć. Obdarzając Nas takim zaufaniem, zapewniamy że robimy wszystko, aby sprostać postawionemu przed Nami zadaniu. Chcemy życzliwie doradzać i pomagać w poruszaniu się po trudnej ścieżce finansów – w zależności od potrzeb i oczekiwań – na każdym etapie życia.

Najważniejsze korzyści:

 • łatwo – złożenie wniosku jest proste,
 • możesz wziąć kredyt w wysokości 20-krotności swoich zarobków netto, nawet
  do 150 000,00zł,
 • na co chcesz – na wszystko, czego potrzebujesz, w tym także na spłatę kredytów w innych bankach lub instytucjach finansowych,
 • bez dodatkowych zabezpieczeń i poręczycieli,
 • okres spłaty nawet 120 miesięcy,
 • bezpiecznie – biorąc kredyt gotówkowy, możesz skorzystać z Ubezpieczeń , które mogą zapewnić finansowe wsparcie w trudnych sytuacjach losowych związanych z Twoim zdrowiem, życiem.

Aby uzyskać kredyt gotówkowy wystarczy posiadać:

 • obywatelstwo polskie,
 • stałe i udokumentowane źródła dochodu,
 • zdolność kredytową tzn. zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz
  z odsetkami w umownych terminach spłaty.

Do wypełnienia wniosku przygotuj:

 • dane osobowe, w tym: PESEL, serię i numer dowodu osobistego/paszportu RP oraz adresu zamieszkania,
 • dane aktualnego pracodawcy, w tym: nazwa, adres, telefon kontaktowy,
 • wysokość średnich dochodów netto/brutto z ostatnich 3 miesięcy,
 • dane o zaciągniętych kredytach i pozostałych Twoich zobowiązaniach finansowych,
 • data zawarcia umowy o pracę lub datę przyznania świadczenia emerytalnego/renty.

Banki oferujące kredyty dla osób zatrudnionych za granicą to. m. in.: Alior Bank, Bank Zachodni WBK, Bank Ochrony Środowiska, Deutsche Bank PBC