Czy biorąc pod uwagę wymagania pracodawców jakie stawiają odnośnie doświadczenia zawodowego w UK można mówić o dyskryminacji zawodowej? Pewnego rodzaju uściślenia profilu kandydatów widoczne są często już na etapie publikacji ogłoszenia o pracę. Jak pokazały badania Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, w których przeanalizowano ponad 60 tysięcy ogłoszeń o pracę, najczęstsze nieprawidłowości w ofertach rekrutacyjnych dotyczyły dyskryminacji ze względu na płeć (86%), wiek (10%), wygląd (2%), narodowość  i niepełnosprawność (1%). W świetle przepisów prawa pracy takie kryteria są niedozwolone i oznaczają dyskryminację. Postanowienia dotyczące nierównego traktowania znajdują się w art. 183a Kodeksu Pracy. Mówi on, że pracodawca jest zobowiązany do równego traktowania kandydatów do pracy i niedyskryminowania ich m.in. ze względu na płeć, wiek, wyznanie, przekonania polityczne, orientację seksualną czy też niepełnosprawność. Zakaz dyskryminacji obowiązuje już na etapie nawiązywania stosunku pracy, a więc dotyczy wszystkich faz rekrutacji, w tym najwcześniejszej  z nich – ogłoszenia o pracę.

Postawione na początku artykułu pytanie jest częstokroć zadawane przez internautów. Ogłoszenia pracodawców z działów wymagających wyższego wykształcenia posiadają coraz częściej owy aspekt w swoich wymaganiach technicznych. Niejednokrotnie są one niemożliwe do spełnienia kandydatom, którzy to zaledwie od kilku miesięcy przebywają na terenie Wielkiej Brytanii. Szanse na dołączenie do grona pracowników korporacji są minimalne, a wręcz stają się barierą uniemożliwiającą ubieganie się o wolne stanowiska pracy. Absolwenci Szkół Wyższych tracąc możliwość znalezienia pracy w swoim zawodzie, podejmują się prac poniżej swoich kwalifikacji zawodowych. Rozpowszechnione zawody pokojówek, kelnerów bądź pomocników budowlanych wykazują najniższe stawki godzinowe, jednak już co 3 osoba godzi się na owe warunki pracy. Rozpocząwszy zatrudnienie na tych warunkach, niezmiernie trudne staję się ukierunkowanie swoich preferencji zawodowych, a co za tym idzie – przejście procesu rekrutacyjnego w korporacjach międzynarodowych. Jest to związane głównie z ograniczeniem czasowym w chwilach potencjalnych rozmów kwalifikacyjnych oraz niskim stopniem kwalifikacji dotychczas obejmowanego stanowiska pracy. Owy schemat nosi nazwę efektu błędnego koła, który to pogłębia się w chwili ciągłego zatrudnienia na stanowisku poniżej kwalifikacji zawodowych. Przy czym poszukiwanie pracy powyżej danego progu kolejny raz staje się problemem ze względu na brak posiadania doświadczenia w danym zawodzie.

Dopóki firmy z siedzibą w Wielkiej Brytanii nie postawią na niewykwalifikowanych pracowników, lecz posiadających wiedzę, motywację i zapał do działania – szanse rozwojowe młodego pokolenia wykształconych polaków w Wielkiej Brytanii będą nadal wykazywały jedynie jednostkowy odsetek. Dużą szansą na zdobycie niezbędnego doświadczenia stają się projekty oparte na praktykach oraz stażach, które mogą stać się pierwszym krokiem do nabrania niezbędnego doświadczenia zawodowego.

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułMałżeństwo w UK
Następny artykułPolska emigracja