Emerytura UK (The State Pension) po 6 kwietnia 2016r. Zmiany w naliczaniu!

2325
żródło: Shutterstock

Nowe wytyczne będą dotyczyć:

– mężczyzn urodzonych po 6 kwietnia 1951,
– kobiet urodzonych po 6 kwietnia 1953.

Najważniejszą zmianą będzie to, że nie wszyscy będą musieli płacić składki na emeryturę. Ci, którzy będą zobligowani do opłacania składek, będą płacić więcej i będzie to stała, średnia kwota. Składki będą opłacane głównie przez osoby zatrudnione na kontrakcie i otrzymujące wynagrodzenie w wysokości co najmniej 155£ tygodniowo lub pracujące jako self-employed.

Po 6 kwietnia 2016, aby otrzymać emeryturę państwową, będziesz musiał zgromadzić minimalnie 10 lat składkowych (nie muszą to być lata “pod rząd”) oraz osiągnąć swój wiek emerytalny. Do obliczania swojego wieku emerytalnego służy specjalny rządowy kalkulator, znajdujący się na stronie https://www.gov.uk/calculate-state-pension. Po osiągnięciu tego wieku, w ciągu 30 dni roboczych otrzymasz pakiet emerytalny. Pełną emeryturę można osiągnąć po 35 latach składkowych i nie będzie ona mniejsza niż 151.25/tydzień. Za każdy rok składkowy otrzymasz 4.24£. Np: po 10 lat składkowych będziesz otrzymywał około 42.40£ emerytury tygodniowo.

Po osiągnięciu wieku emerytalnego nie musisz kończyć pracy, ale nie będziesz już płacił National Insurance. Jeżeli pracowałeś także poza granicami UK, będziesz mógł się ubiegać o emeryturę w UK jak również w innym kraju, jeżeli spełniłeś ustalone tam minimalne kryteria otrzymania emerytury.