Factoring w Polsce

154

Factoring w Polsce jest wciąż na wznoszącej fali. W 2014 roku z faktoringu skorzystało ponad 6 tysięcy podmiotów. Cała branża w kraju zakończyła poprzedni rok z dwucyfrową dynamiką wzrostu, odnotowując 17% skok. Czego zatem można się spodziewać w 2015 roku?
Factoring to forma finansowania działalności gospodarczej, która polega na wykupie przez bank bądź inną instytucję finansową faktur/wierzytelności od przedsiębiorcy. Wierzytelności nie mogą ulec przedawnieniu i są należne przedsiębiorcy z tytułu dostawy usług bądź sprzedaży produktów. Przedsiębiorca dostaje od banku środki finansowe na podstawie skupionych faktur. Mówiąc prościej, firma factoringowa dostarcza przedsiębiorcy środki finansowe za faktury sprzedaży, z odroczonym terminem płatności. Przedsiębiorca posiadający dokument sprzedaży może otrzymać wcześniej zapłatę za zrealizowaną usługę bądź sprzedaż produktu – bezpośrednio od firmy factoringowej po cenie niższej niż opiewa dokument sprzedaży (zazwyczaj do 90 % wartości). W taki sposób przedsiębiorca może posłużyć się usługami factoringowymi do zachowania bieżącej płynności, lepszego planowania przepływu gotówki, krótkoterminowego kredytowania działalności bądź spłaty bieżących zobowiązań firmy.
Pierwsze wyspecjalizowane firmy factoringowe pojawiły się na polskim rynku już w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Obecnie funkcjonuje prawie 40 podmiotów specjalizujących się w świadczeniu usług factoringowych, a także banków komercyjnych. Ważną cechą rynku factoringowego w Polsce jest jego spora dynamika. Nieustannie od kliku lat każdego roku można zauważyć duży wzrost wartości obrotu usług factoringowych.
Polscy przedsiębiorcy zdecydowanie chętniej sięgają po factoring, jako formę kredytowania działalności. Rosnąca konkurencja, wydłużone terminy płatności za faktury, zarządzanie płynnością finansową, ochrona przed inflacją i różnicami kursowymi w obrocie zagranicznym – są to najważniejsze powody i równocześnie zalety korzystania z factoringu.
Idea Bank, jako jeden z nielicznych banków może oferować usługę limitu factoringowego– Faktoring Express Classic, za pomocą, której przedsiębiorca uzyskuje dostęp do finansowania wierzytelności w ramach przyznanego limitu w wysokości nawet do 100 000 zł. W Idea Banku przedsiębiorcy mogą również skorzystać z factoringu pojedynczego (sprzedaż jednej wierzytelności) bądź factoringu dłużnego, za pomocą, którego przedsiębiorca może sfinansować swojego stałego dostawcę.