Finanse i podatki w limited company. Co należy wiedzieć?

Rejestracja działalności Limited w Anglii

1064
założenie firmy w anglii

Pod koniec każdego roku podatkowego, przedsiębiorstwo z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – odpowiednik w Polsce) musi przygotować pełne sprawozdanie ze swojej rocznej działalności. Po czym przesłać wymagane informacje odpowiednio do następujących instytucji:

 • Companies House,
 • HM Revenue & Customs (HM Revenue & Customs).

Do Companies House przesyłane jest pełne sprawozdanie z działalności na dany rok rozrachunkowy. Zaś do HM Revenue & Customs (HMRC) wymaga jedynie poszczególnych informacji zredagowanych w odpowiedniej formie dla potrzeb urzędu.

Dokumenty jakie należy przesłać to roczne sprawozdanie finansowe firmy oraz niezapłacony podatek lub informacje o braku niezapłaconych podatków. Jak zawsze ważne jest przestrzeganie terminów sprawozdań i płatności. Poniżej przedstawiona została lista przydatnych terminów.

CZYNNOŚĆ TERMIN WYKONANIA

 • Sprawozdanie z działalności dla roku podatkowego do 9 miesięcy od końca roku finansowego dla przedsiębiorstwa,
 • Opłacenie niezapłaconych podatków za rok podatkowy przedsiębiorstwa do 9 miesięcy i 1 dnia od końca roku finansowego dla przedsiębiorstwa,
 • Przesłanie sprawozdania podatkowego dla roku podatkowego przedsiębiorstwa do 12 miesięcy od końca roku finansowego dla przedsiębiorstwa.

Rejestracja działalności Limited w Anglii

Na kilka dni po zarejestrowaniu Firmy Ltd w UK w Companies House przedsiębiorcy otrzymują listowną dokumentację na podany adres firmowy w postaci formy CT41G od HM Revenue & Customs. Dokument ten wykorzystywany jest do rejestracji nowych firm Ltd w Anglii.

W przypadku nie uzyskania formy CT41G z HMRC przedsiębiorcy wciąż mają obowiązek zarejestrowania przedsiębiorstwa Limited. Maksymalny czas na rejestrację to 3 miesiące od rozpoczęcia działalności Ltd. Można tego dokonać poprzez wypełnienie formularza online na stronie HMRC.

Przygotowanie rocznego rozliczenia

Po zakończeniu roku podatkowego, przedsiębiorstwo Ltd. musi przygotować rozliczenie rachunkowe zwane ang. statutory accounts, które to dotyczy finansów firmy w UK. Kopie tych dokumentów muszą być rozesłane do następujących podmiotów:

 • Udziałowców firmy;
 • Osób upoważnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
 • HM Revenue & Customs jako element rozliczenia podatkowego;
 • Companies House.

Roczne rozliczenie podatkowe w UK musi uwzględniać poniższe dokumenty:

 • Bilans – obrazujący wartość aktyw oraz pasyw firmy (to znaczy cały majątek firmy oraz jej zobowiązania);
 • Rachunek Zysków i Strat – przychody firmy oraz jej wydatki zsumowane w formie rozliczenia oraz dające obraz zysków/strat przedsiębiorstwa wraz z ich wartościami;
 • Informacje dotyczące kont;
 • Raport przygotowany przez dyrektora;
 • Raport Biegłego Rewidenta.

Dokumenty muszą być zatwierdzone przez dyrektora, które należy przygotować zgodnie  z odpowiednimi standardami.

Dla małych przedsiębiorstw, skrócone sprawozdania podatkowe
Przedsiębiorstwo jest uznane za małe jeżeli spełnia poniższe wymagania:

 • Jego przychody nie przekraczają 6,5 miliona funtów;
 • Jego zysk nie przekracza 3,26 milionów funtów;
 • Zatrudnia mniej niż 50 pracowników.

Jeżeli przedsiębiorstwo w Anglii spełnia wymagania prawne dla malej firmy, ma możliwość  w rozliczeniu podatkowym:

 • Przesłać do Companies House uproszczoną wersję rozliczenia podatkowego (ang. abbreviated accounts);
 • Korzystać ze zwolnienia z obowiązku sprawdzania firmy przez Audytora;
 • Wybrać opcję nie publikowania Raportu Dyrektora.

Przygotowanie Zeznania Podatkowego dla Przedsiębiorstw w UK
Zeznanie Podatkowe Firmy Limited w UK powinno być przesłane online za pomocą formularza na stronie HM Revenue & Customs. Wykonywane jest to w celu zgłoszenia kwoty podatku od dochodu jaką przedsiębiorstwo jest winne do zapłacenia.

Zeznanie podatkowe firm Limited w UK obejmuje:

 • Forme CT600;
 • Kalkulacje Podatku dla Przedsiębiorstwa (w razie potrzeby dokumenty popierające kalkulacje);
 • Sprawozdania Podatkowe Przedsiębiorstwa.

Informacjami, które należy przygotować do sprawozdania podatkowego są:

 • Ulgi inwestycyjne – jakie przedsiębiorstwo chce uzyskać od zakupionych dóbr;
 • Zyski z aktywów – sprzedanych za kwotę wyższą od kwoty zakupu;
 • Zadłużenie dyrektora – niespłacone na koniec roku podatkowego dla przedsiębiorstwa;
 • Spłacone pożyczki dyrektora – od których chce ubiegać się o zwrot podatku;
 • Straty z poprzedniego roku podatkowego – które mogą być wliczone w bieżący rok podatkowy firmy w Anglii.

Rząd Angielski udostępnia niezbędne informacje, dotyczące dokumentów potrzebnych do rozliczenia podatkowego przedsiębiorstwa, w poradniku dostępnym na stronie www.gov.uk.

Jeżeli przedsiębiorstwo przynosi straty
Straty dla roku podatkowego redukują rachunek podatków dla Firmy. Jeżeli straty przedsiębiorstwa dla roku podatkowego są zbyt duże, aby wliczyć ich całkowitą wartość do rozliczenia podatkowego, mozliwe jest:

 • Rozliczyć pozostałą wartość straty na rzecz poprzedniego roku podatkowego – możliwe jest w tym przypadku odzyskanie części podatku za poprzedni rok podatkowy;
 • Rozliczyć pozostałą część strat w przyszłym roku podatkowym – jeżeli firma kontynuuje działalność w tym samym zakresie.

Aby wliczyć część wartości straty dla poprzednich lub przyszłych lat podatkowych należy najzwyczajniej wypełnić odpowiednie rubryki podczas rozliczenia podatkowego oraz napisać do odpowiedniego dla firmy oddzialu HMRC w okresie do 2 lat od roku w którym przedsiębiorstwo wygenerowało straty.

Przedsiębiorca decyduje w jakiej formie chce uzyskać zwrot nadpłaty. Należy jednak pamiętać, że nadpłata nie zostanie zwrócona jeżeli Firma Ltd w Anglii zalega z zapłaceniem innych podatków do Urzędu Skarbowego w UK.