Ubezpieczenie w UK na wypadek niezdolności do pracy (ang. Income Protection) polega na tym, że jeśli ubezpieczony zachoruje lub ulegnie wypadkowi i jest niezdolny do pracy min. 3 dni robocze, to ubezpieczyciel wypłaca zasiłek za każdy dzień niezdolności do pracy aż do momentu powrotu do pracy. Chorować, czy być niezdolnym do pracy można być wielokrotnie w trakcie trwania polisy, a ubezpieczyciel nie może wypowiedzieć umowy.

W tym ubezpieczeniu nie ma listy chorób/zdarzeń jakie muszą wystąpić aby klient dostał odszkodowanie. Najważniejsza jest niezdolność do pracy, potwierdzona zwolnieniem lekarskim, czyli nieważne co się wydarzy, dopóki jest to wypadek lub choroba, ubezpieczony kwalifikuje się do odszkodowania.

Maksymalnie miesięczna wypłata środków wynosi 65% obecnych zarobków brutto. Okres czasu na jaki można wykupić ubezpieczenie, wynosi 68 lat.

Istnieją 2 podstawowe opcje tego ubezpieczenia:
– Back To Day 1 (wypłata od dnia 1-ego niezdolności do pracy),
– 4 Weeks Deffered ( wyplata od dnia 29-ego niezdolności do pracy).

Dane potrzebne do wyceny:
– imię i nazwisko
– data urodzenia,
– informacja na temat palenia tytoniu: pali/nie pali,
– wykonywany zawód,
– zarobki brutto roczne lub miesięczne (max 65% zarobków brutto),
– suma ubezpieczenia (opcjonalne, można przygotować kilka rożnych opcji dla klienta),
– kres trwania ubezpieczenia (opcjonalne, można przygotować kilka rożnych opcji dla klienta).

Do kogo kierowane jest Income Protection?
– KAŻDEGO, kto pracuje lub opiekuje się dziećmi (House Person),
– jedynych żywicieli rodziny,
– osób samozatrudnionych (nie dostają zasiłku chorobowego od państwa).

Masz pytania? Więcej informacji uzyskasz pod numerem:
02031919848