IVA – porozumienie z wierzycielami. Powiedz długom nie!

492

IVA (ang. Individual Voluntary Arrangement) jest formalną i wiążącą prawnie umową z wierzycielami, która ma na celu spłatę całego lub części posiadanych przez dłużnika długów. Osoba, która podpisze IVA zobowiązuje się do dokonywania regularnych wpłat do Insolvency Practitioner (IP), który rozdzieli pieniądze między wierzycieli. Po zawarciu porozumienia, wierzyciele nie mają prawa kontaktować się z dłużnikiem, pod warunkiem, że spłaty będą dokonywane na bieżąco.

IVA umożliwia zachowanie większej kontroli nad posiadanymi aktywami niż podczas ogłoszenia upadłości. Jest przydatna dla tych osób, które posiadają nieruchomość i chcą uniknąć jej utraty w przypadku upadłości. Można z niej skorzystać również wtedy, kiedy wynajmuje się mieszkanie.

NIE DAJ SIĘ ZADŁUŻENIU ! POKONAJ JE WSPÓLNYMI SIŁAMI !

Powiedz długom, NIE!!!

Rozwiąż swój problem, dzięki odpowiednio dobranym produktom i poproś o doradztwo w tym zakresie. Nie pozwól, aby długi stały się Twoim codziennym utrapieniem.

Po rozpatrzeniu Twojego przypadku, udzielimy Tobie bezpłatnej porady – czy IVA jest odpowiednim rozwiązaniem dla Ciebie. 

Podpisanie IVA

W celu zawarcia IVA należy wpierw skontaktować się z Insolvency Practitioner, który zajmie się rozpatrzeniem aktyw dłużnika, w celu ustalenia jaka kwota zadłużenia może zostać uiszczona. Należy mu dostarczyć wszelkie informacje odnośnie sytuacji finansowej m. in. o posiadanych aktywach, długach, przychodach i wierzycielach. W następnej kolejności Insolvency Practitioner skontaktuje się z wierzycielami.

IVA wejdzie w życie, jeśli wierzyciele posiadający 75% zadłużonej kwoty wyrażą na to zgodę. W przypadku, gdy tak się stanie, porozumienie będzie wiążące dla wszystkich kredytodawców, nawet tych, którzy nie wyrazili na nie zgody.

IVA powstrzyma wierzycieli przed podejmowaniem działań przeciwko kredytobiorcy w sprawie długów, które jest winien.

Koszty

Zazwyczaj do uiszczenia są dwie opłaty:

  • ustanowiona wcześniej opłata,
  • opłata za obsługę za każdym razem przy dokonaniu płatności.

Bardzo istotne jest, aby się upewnij, ile będzie kosztować IVA zanim skorzysta się z usług Insolvency Practitioner.

Zobowiązania

Zawarta IVA może zostać anulowana przez Insolvency Practitioner, jeśli nie będzie się wykonywać płatności regularnie. Insolvency Practitioner ma uprawnienia do ogłoszenia upadłości dłużnika.

Podpisanie IVA nie wyklucza dalszego prowadzenia własnego biznesu.

Rejestr publiczny

Zawarta IVA zostanie dodana do Individual Insolvency Register i obniży znacznie zdolność kredytową. Porozumienie zostanie usunięte z rejestru po upłynięciu 3 miesięcy od jego zakończenia. Informacja o skorzystaniu z tego rodzaju pomocy będzie widniała w historii kredytowej dłużnika przez 6 lat i każdy z potencjalnych kredytodawców będzie brał to pod uwagę przy rozpatrywaniu przyznania kredyt lub pożyczki.

Pamiętaj, że korzystając z tej opcji musisz być świadomy, że porozumienie to jest nieformalne, dlatego też konieczna jest konsekwencja i szczera chęć zapłaty – nie pozwól na utratę szansy uzdrowienia swoich finansów.

Zapoznaj się z pozostałymi artykułami z tematyki “zadłużenie w Wielkiej Brytanii”: Debt Management Plan – zarządzaj swoimi długami oraz Bankructwo – Procedura postępowania upadłościowego w UK.

Jeżeli po przeczytaniu artykułu uważasz, że chciałbyś skorzystać z przedstawionego rodzaju pomocy – wypełnij formularz kontaktowy, a przedstawiciel Naszego zespołu skontaktuje się z Tobą jak najszybciej!