Kto nie kwalifikuje sie do Housing Benefit?

Kto nie kwalifikuje sie do Housing Benefit po polsku

527

Nie wszyscy mogą aplikować o Housing Benefit. Istnieją pewne ograniczenia w ubieganiu się o ten benefit.