Niektórzy z nas udają się na emigrację parami, inni szukają swojej drugiej połówki wśród osób poznanych za granicą. Kiedy spotkamy na swojej drodze osobę z którą chcemy spędzić życie po pewnym czasie przychodzi moment na legalizację związku. Jakie kroki należy podjąć aby wziąć ślub na emigracji? Jakie regulacje prawne trzeba znać?

Zarówno zawarcie małżeństwa zgodnie z prawem i obyczajem Wielkiej Brytanii, jak i przed polskim konsulem ma taką samą wartość w świetle przepisów Unii Europejskiej.

Odrębnie kształtuje się kwestia związków partnerskich pomiędzy osobami tej samej płci, niedawno dopuszczonych w Anglii i Walii. Mogą być one zawarte tylko w świetle prawa cywilnego. Polski Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy dopuszcza instytucję małżeństwa jedynie jako związek kobiety i mężczyzny, tym samym nie będzie ono uznane w naszej ojczyźnie. Jest to jednak temat którego szersze omówienie wymaga oddzielnego artykułu.

Jeżeli narzeczeni są obywatelami polskimi mają możliwość zawarcia małżeństwa przed konsulem. Musimy dostarczyć odpowiednie dokumenty, m.in. paszport, akt urodzenia. Ceremonia odbywa się wtedy tak, jak w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego, a wszystkie dokumenty zostaną przesłane przez konsula do Urzędu Stanu Cywilnego Warszawa- Śródmieście. Jest to jednak rozwiązanie droższe, gdyż opłata konsularna wynosi 148 funtów.

W UK należy spełnić 3 podstawowe warunki aby zawrzeć związek małżeński. Po pierwsze należy mieć ukończone 18 lat (za zgodą rodziców można tego dokonać już ukończywszy lat 16, wyjątkiem jest Szkocja). Ponadto nasz stan cywilny dopuszcza zawarcie małżeństwa, tzn. że jesteśmy stanu wolnego, rozwiedzeni lub owdowiali. Prawo brytyjskie nie zezwala na małżeństwa pomiędzy osobami blisko spokrewnionymi.

Kolejnym krokiem jest wywieszenie zawiadomienia w lokalnym Register Office, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania nas lub partnera/ki. Podczas zgłoszenia powinniśmy mieć przynajmniej 2 z wymienionych dokumentów: paszport, certyfikat urodzenia, prawo jazdy, national identity card lub dokument potwierdzający status imigranta. Dodatkowo wymagane jest potwierdzenie adresu. Jeżeli jesteśmy rozwiedzeni lub owdowiali, wymagany jest dokument potwierdzający ustanie poprzedniego małżeństwa, np. akt zgonu lub wyrok z postępowania rozwodowego. Ostatnim krokiem jest uiszczenie opłaty w wysokości 35 funtów, którą wnosimy wraz z zawiadomieniem. Jeżeli nie zostaną odkryte okoliczności niedopuszczające do małżeństwa, ceremonia powinna odbyć się szesnastego dnia od zawiadomienia. W jej trakcie wymagana jest obecność co najmniej 2 świadków.

Powszechnie kuszący proceder “papierowych” małżeństw jest aktem na który trzeba szczególnie uważać. Na czym polega? W zamian za znaczną kwotę jest nam proponowany ślub z obcokrajowcem o nieuregulowanym statusie pobytu, któremu np. wygasła wiza lub nielegalnie dostał się na terytorium Wielkiej Brytanii. Należy pamiętać, że wraz z zawarciem małżeństwa przechodzą na nas wszelkie długi i zobowiązania partnera. Może się zdarzyć, że małżonek zniknie, a pojawią się jego wierzyciele. Wtedy kwota, jaką dostaliśmy za fikcyjne małżeństwo może okazać się kroplą w morzu. Ponadto proces uzyskania obywatelstwa tą drogą trwa najczęściej od 2 do 5 lat. Jakie pieniądze są w stanie wynagrodzić tak długie życie z obcą osobą?

Oczywiście możemy także wybrać ceremonię religijną w dowolnym obrządku, który jest uznany na terenie państwa. Najlepszym wyjściem jest udanie się do dowolnie wybranego miejsca kultu i rozmowę bezpośrednio z kapłanem. W ten sposób uzyskamy najrzetelniejsze informacje z pierwszej ręki.

Kiedy nasz partner lub partnerka pochodzi z poza obszaru Wspólnoty Europejskiej wymaga się dodatkowych formalności i dokumentów. W przypadku nieuregulowanej sytuacji prawnej warto odłożyć decyzję o zawarciu związku małżeńskiego do czasu załatwienia potrzebnych formalności. Odrębne przepisy i wymagania stawia się przed osobami pragnącymi wziąć ślub za granicą, lecz zgodnie z prawem UK. Możemy także wrócić do Polski na czas ceremonii a następnie powrócić do UK. Ta oraz inne kwestie zostaną poruszone w kolejnych artykułach.