Wiedza o naszej tożsamości

303
medytacja
medytacja

“Wiedza” to inaczej “prawda”, tym samym wiedza o tożsamości oznacza prawdę o naszej prawdziwej naturze. Pierwszym pytaniem dotyczącym naszej tożsamości jest: “Kim jesteśmy, co jest naszą istotą?”. Najbardziej popularną teorią, głoszoną w dzisiejszym świecie jest ta, że nie jesteśmy niczym innym, jak tylko kombinacją substancji chemicznych, że w istocie jesteśmy po prostu zestawem pierwiastków chemicznych, które w jakiś sposób dawno temu utworzyły strukturę, jaka dała początek życiu. Czyli, że jesteśmy po prostu wynikiem ewolucyjnych procesów zachodzących w różnych związkach chemicznych. Znajdując się pod wpływem tych teorii większość ludzi zaczęła uważać, że jesteśmy po prostu materią, czy też kombinacją chemikaliów – a więc, że jesteśmy naszymi ciałami.

W rzeczywistości jednak nie jesteśmy naszymi ciałami i pozwólcie, że wskażę na pewne oczywiste tego dowody, które są potwierdzone przez współczesnych naukowców. Po pierwsze, komórki tworzące nasze ciała podlegają bezustannej wymianie. Cząsteczki wchodzące w skład naszego ciała dzisiaj są inne niż te, które składały się na to ciało pięć czy siedem lat temu. Na przykład twoja ręka nie jest tą samą ręką jak ta sprzed kilku lat, pomimo zachowania tego samego kształtu.

Ostatnie badania prowadzone w Centrum Badań Atomowych Oak Ridge wykazały, że w ludzkim ciele każdego roku wymienia się około 98 procent wszystkich jego atomów. Skóra człowieka odnawia się każdego miesiąca, a wątroba co sześć tygodni. Błona wyścielająca wnętrze żołądka wymienia się w ciągu zaledwie pięciu dni. Nawet nasze kości nie są tak trwałe ani niezmienne, jak można by sądzić – stale się zmieniają. Również materia tworząca każdą z komórek mózgu odnawia się całkowicie co trzy dni. Eksperci stwierdzili, że całkowita wymiana atomów w ciele następuje przynajmniej raz na pięć lat.

Stosunkowo niewielu ludzi wie o tych odkryciach i równie mało z nich zdaje sobie sprawę z wagi owych danych dla kwestii tożsamości osobowej. Ustalenia te prowadzą nas do konkluzji i postawienia sobie pytania: Kim jestem? Jeżeli nie jestem tym ciałem, zbiorem chemii? Otóż jesteś jażnią, energią duchową wewnątrz tego ciała. Ty posiadasz ciało. Ciało to zmienia się bezustannie, jednak Ty pozostajesz wciąż taki sam. Twoja świadomość, że ja jestem, ja istnieje nigdy się nie zmienia i to jest Twoja natura duchowa (Medytacja).

A więc podstawą będzie tutaj zrozumienie, że nie jesteś fizycznym ciałem. Konkluzja ta może zostać potwierdzona wieloma innymi dowodami, które możemy omówić w następnych artykułach, bądź na naszych spotkaniach.