Nękanie i nielegalne eksmisje

Przestępstwem jest jest nękanie lub próba zmuszenia Cię przez landlorda do opuszczenia nieruchomości bez zastosowania odpowiednich procedur. Jeśli tak się stanie, możesz mieć prawo do dochodzenia odszkodowania za pośrednictwem sądu.

52

Czym jest nękanie?

Nękanie może być wszystkim, co landlord robi, lub czego nie robi, co sprawia, że czujesz się niebezpiecznie w nieruchomości, lub zmusza cię do opuszczenia domu.

Nękanie może obejmować:

  • odbieranie dostępu do usług, takich jak energia elektryczna
  • wstrzymywanie kluczy – np. w obiekcie znajduje się 2 lokatorów, ale landlord przekazuje tylko 1 klucz
  • odmowę przeprowadzenia naprawy
  • antyspołeczne zachowanie reprezentanta landlorda – np. znajomy właściciela wprowadza się obok i powoduje problemy
  • groźby i przemoc fizyczną

 

Nielegalne eksmisje i prawa najemcy

Twój landlord może być winny nielegalnej eksmisji, jeśli:

  • nie otrzymałeś zawiadomienia o opuszczenie nieruchomości, którą musi ci przekazać twój landlord
  • odkryłeś/-aś, że zamki zostały zmienione
  • jesteś eksmitowany/-a bez nakazu sądowego

Nawet jeśli nieruchomość właściciela zostanie przejęta przez pożyczkodawcę hipotecznego, pożyczkodawca musi dać ci okres wypowiedzenia, abyś mógł/mogła znaleźć inne zakwaterowanie. Citizens Advice posiada informacje dotyczące przejęcia przez pożyczkodawcę hipotecznego landlorda.

Co możesz zrobić

Jeśli uważasz, że jesteś nękany, otrzymujesz groźby nielegalnej eksmisji lub wynajmowana nieruchomość jest przejmowana, skontaktuj się z lokalnym Councilem.

Council może mieć kogoś specjalizującego się w problemach z nękaniem najemcy.

Lokalne Councile mogą również wszcząć postępowanie sądowe, jeżeli uznają, że istnieje wystarczająco dużo dowodów na prześladowanie lub nielegalną eksmisję.

Możesz również skontaktować się z doradcą prawnym, Citizens Advice Bureau lub linią pomocy Shelter’s housing advice.

W twojej okolicy mogą być zlokalizowane również inne organizacje zajmujące się kwestiami mieszkaniowymi lub prawnymi – twój lokalny Council, książka telefoniczna lub biblioteka powinny zawierać na ten temat informacje.

Jeśli w grę wchodzi przemoc fizyczna, skontaktuj się z policją.

W celu uzyskania dalszych porad Department for Communities and Local Government ma szczegółowy przewodnik dla najemców, którzy spotykają się z nękaniem i nielegalną eksmisją.

 

Źródło: https://www.gov.uk/