Nie zmienią się opłaty za studia w UK dla zagranicznych studentów

30

Rząd brytyjski ogłosił, że studenci UE aplikujący na angielskie uniwersytety od jesieni 2017 roku nadal będą płacić takie same opłaty jak studenci brytyjscy i będą kwalifikować się do tych samych pożyczek i dotacji pomimo głosowania za Brexitem.

Sektor szkolnictwa wyższego w coraz większym stopniu zależy od studentów z UE, którzy stali się najszybciej rosnącym odsetkiem młodych studentów na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, w czasie, gdy liczba 18-latków w populacji brytyjskiej zmniejszyła się.

Julia Goodfellow, prezydent uniwersytetów Wielkiej Brytanii, która reprezentuje 135 uniwersytetów, powiedziała, że ogłoszenie rządu w tej sprawie było bardzo potrzebną jasność dla studentów z UE mającymi zastosowanie do uruchomienia kursów na angielskich uniwersytetach jesienią 2017 r. Goodfellow podkreśliła znaczenie studentów międzynarodowych z poza UE dla brytyjskich uniwersytetów.

„Studenci z Europy i spoza niej są cennym elementem życia kulturalnego i naukowego na brytyjskich uniwersytetach, a także odgrywają ważną rolę w miastach Wielkiej Brytanii, tworząc miejsca pracy i wspierając lokalne przedsiębiorstwa. – powiedziała Julia Goodfellow – “Patrząc w przyszłość, jak rząd opracowuje plany po wyjściu Brytanii z UK, potrzebne jest zobowiązanie do zapewnienia, że studenci z Europy i spoza niej, będą mogli nadal przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii na studia bez zbędnych obciążeń biurokratycznych. Wielka Brytania powinna być atrakcyjnym miejscem dla wszystkich wykwalifikowanych studentów z zagranicy, którzy wspierają brytyjskie uniwersytety i mogą utrzymać się na studiach.”

Maddalaine Ansell, dyrektor wykonawczy grupy University Alliance, powiedziała: “Cieszymy się na współpracę z rządem w celu zapewnienia, że Wielka Brytania pozostanie otwarta i przyjazna dla międzynarodowych studentów.”