Obowiązek odnawiania Child Tax Credit

Obowiazek odnawiania Child Tax Credit po polsku

230

Aby mieć pewność, że wysokość Child Tax Credit opiera się na poprawnej wysokości dochodów, należy co roku odnawiać benefit, informując HMRC o wszelkich zmianach sytuacji finansowej.