Obowiązek zgłaszania zmian w Child Tax Credit

Obowiazek zglaszania zmian w Child Tax Credit po polsku

185

Powinienies poinformować Tax Credit Office o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na wysokość wypłacanego Child Tax Credit.