Wysokość Child Tax Credit jaką możesz otrzymać, zależy od kilku czynników życiowych.