Podatek od dywidend w Wielkiej Brytanii. Podatki w UK

548

Od 6 kwietnia zmieniły się stawki podatku z tytułu dywidendy. Powyżej kwoty £5,000
(z wyłączeniem wszelkich dochodów z dywidendy wypłaconej w ramach ISA) podatek od dywidend zależy od tego w którym przedziale podatkowym (Income Tax band ) znajduje się dana osoba.

Income Tax band jest zależne od dochodów danej osoby.

 Przedział podatkowy  Stawka podatku z tytułu dywidend (powyżej £5,000)
 Stopa podstawowa (i nie podatnicy)  7,5%
 Wyższa stopa  32,5%
 Dodatkowy kurs  38,1%

Ten prostszy system oznacza, że tylko osoby ze znacznym dochodem z dywidend będą płacić wyższą kwotę podatku. Dywidendy otrzymane przez fundusze emerytalne, które są obecnie zwolnione z podatku, i dywidendy otrzymane od udziałów w Indywidualnym Koncie Oszczędnościowym (ISA), nadal będą wolne od podatku.

Jak zapłacić podatek od dywidend:

  1. Jeżeli dochód z tytułu dywidend nie przekroczy kwoty £5,000, podatnicy nie muszą składać zeznań podatkowych.
  2. Jeśli podatnik jest zobowiązany do wysłania zeznania podatkowego to należy wypełnić sekcje „dywidendy”.
  3. Jeżeli podatnik nie jest zobowiązany do wysłania zeznania podatkowego, ale dochód z tytułu dywidend wynosi ponad £5,000 należy:
  • skontaktować się z infolinią, aby dowiedzieć się jak uregulować podatek,
  • skontaktować się z HM Revenye & Customs w celu zmiany kodu podatkowego – podatek zostanie pobrany z wynagrodzenia lub emerytury.

Podatku od sprzedaży aukcji nie trzeba płacić, jeśli akcje zostają przekazane jako prezent dla współmałżonka, partnera cywilnego lub na cele charytatywne.

Udziały i inwestycje od których należy płacić podatki:

  • akcje, które nie są w ISA lub PEP,
  • jednostki uczestnictwa w funduszu powierniczym,
  • niektóre obligacje (z wyłączeniem obligacji Premium i kwalifikujących obligacji korporacyjnych).

Ulgi podatkowe:

 Ulga  Opis
Entrepreneurs’ Relief 10% podatku od zysków kapitałowych (zamiast normalnej stawki) w przypadku sprzedaży udziałów w spółce, w której posiada się co najmniej 5% aukcji zwykłych i prawo głosu.
Gift Hold-Over Relief  Nie płaci podatku od zysków kapitałowych, jeśli przekaże udziały w spółce osobistej lub spółce nienotowanej na giełdzie – osoba, która otrzymała akcje płaci podatek, gdy je sprzeda.
Enterprise Investment Scheme (EIS)  Opóźnienie lub zmniejszenie podatku od zysków kapitałowych w przypadku wykorzystania zysku do kupna udziałów w spółkach nienotowanych zatwierdzonych do EIS.
Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS)  Nie płaci podatku od zysków kapitałowych na zysk w wysokości do £100,000 w przypadku wykorzystania zysku do kupna udziałów w nowych małych spółkach na wczesnym etapie zatwierdzonych do SEIS.
Rollover relief  Opóźnienie płacenia podatku od zysków kapitałowych, jeśli sprzedaje akcje nienotowane na giełdzie powiernikom (SIP) oraz wykorzystuje zdobyte środki na zakup nowych aktywów.

 

W związku z rodzącym się zapotrzebowaniem klientów współpracującego z Naszym portalem biura księgowego, pragniemy w najbliższym czasie zaprezentować Państwu mały poradnik księgowy, który zawrze w sobie wiele cennych zagadnień i ukaże się na stronie portalu już pod koniec września.

Jeśli mają Państwo dodatkowe zapytania z zakresu księgowości, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego z pracownikami biura księgowego pod numerem telefonu 020 8577 3663 lub wypełnienie poniższego kwestionariusza.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości