Otwarcie własnej działalności w Wielkiej Brytanii. Co należy wiedzieć?

Firma w Anglii

373
założenie firmy w anglii

Jeżeli jesteś kreatywną osobą i masz fach w ręku, lub też dobry pomysł na własną działalność, możesz pracować na własny rachunek. Wymaga to jednak czasu, zaangażowania i samokontroli.

Rejestracji Self Employed należy dokonać w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia działalności. Rejestracja taka jest możliwa dla osób będących rezydentami w Wielkiej Brytanii. Podjęcie działalności w ramach Self Employment nie wyklucza możliwości zatrudnienia w oparciu o umowę o prace.

Osoba samozatrudniona musi się liczyć z kosztami prowadzenia działalności, ponieważ największym minusem w przypadku samozatrudnienia jest to, ze osoba odpowiada całym swoim majątkiem za działalność firmy.

W rozliczeniu podatkowym zyskiem podlegającym opodatkowaniu jest przychód pomniejszony o wartość poniesionych kosztów związanych z prowadzeniem naszej firmy.

W odniesieniu do zakupionych środków trwałych można natomiast zastosować odpisy amortyzacyjne. Osiągnięty dochód można pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne środków trwałych o przewidywalnym okresie użyteczności ekonomicznej dłuższej niż dwa lata. Do środków trwałych możemy zaliczyć między innymi:
– narzędzia/maszyny
– wyposażenie
– samochód
– komputer

Rok podatkowy zaczyna się od 6-go kwietnia i trwa do 5-go kwietnia kolejnego roku. Na rozliczenie mamy czas do końca stycznia kolejnego roku. Pamiętajmy, że w tym okresie rozliczenie może być dokonane tylko formą internetową. W każdym roku podatkowym jest ustalana kwota wolna od podatku, tzw. Income Tax Allowance. Podatek dochodowy w wysokości 20% zostanie nam naliczony w momencie przekroczenia tej kwoty. Jeżeli nasze dochody będą mieściły się w pułapie £31,866 – £150,000 wówczas zostanie nam naliczony podatek dochodowy w wysokości 40%. Przekraczając £150,000 podatek zostanie nam naliczony w wysokości 45%.

Nie możemy zapomnieć też o składkach ubezpieczeniowych (NIC), które dzielą się na dwa rodzaje. National Insurance Class 2, w wysokości £ 2,75 tygodniowo płacone co pół roku. Zwolnienie z tej opłaty przysługuje w momencie, którym nasz dochód nie przekroczy £5,885. Musimy sami wystąpić o te zwolnienie. Drugim rodzajem ubezpieczenia jest National Insurance Class 4. Naliczany jest on automatycznie od podatku dochodowego przy rocznym rozliczeniu. Istnieją 2 progi naliczania tego podatku: 9% dochody mieszczące się w przedziale £7,956 – £41,865, zaś od £41,865 kolejne 2%.