Polska i Wielka Brytania najlepiej rozwijającymi się rynkami budowlanymi w Europie

62

Jak wskazuje austriacki koncern budowlany Porr Polska, Norwegia i Wielka Brytania pozostaną najlepiej rozwijającymi się rynkami budowlanymi w Europie. Po kryzysie odradzają się Irlandia, Hiszpania i Portugalia, a zastój przewidywany jest w Niemczech, Austrii, Szwecji i Szwajcarii.

Jak podał austriacki koncern budowlany: „Ponad 6,5 biliona euro wyniosła wartość produkcji budowlanej na świecie w 2014 r. Z tego 20 proc. (1,3 biliona euro) przypadło na 19 krajów, których przedstawiciele wchodzą w skład sieci badawczej EUROCONSTRUCT. Więcej w tym czasie budowano tylko w Chinach – za 1,9 biliona euro. Wartość rynku w USA wyniosła 710 mld euro, a w Indiach już tylko 244 mld euro – to mniej niż w Niemczech. Zaskoczeniem może być wartość rynku budowlanego w Rosji, wynosząca zaledwie 135 mld euro.”

Do sieci badawczej EUROCONSTRUCT należą: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania.

Porr zaznaczył: „Warto jednak zauważyć, że znaczenie europejskiego rynku (rozumianego jako rynek krajów tworzących EUROCONSTRUCT) zdecydowanie zmalało, bowiem w 2000 r. jego udział w globalnej produkcji budowlanej wynosił 35 proc., a było to jeszcze zanim fundusze unijne przyniosły przyspieszenie inwestycyjne w krajach CEE.”

W 2014 roku Europie udało się wyjść z kryzysu ostatnich lat, którego apogeum przypadło na 2013 r. Odbicie się od dna nie oznacza jednak, że wzrost nastąpił we wszystkich krajach. W 2014 r. wciąż ujemny bilans mają kraje południowo-zachodniej Europy: Francja (-2,8 proc.), Hiszpania (-2,4 proc.), Włochy (-2,2 proc).

Rynek budowlany rozwinął się najbardziej w takich krajach jak: Węgry (+14,3 proc.), Irlandia (+10,1 proc.), Szwecja (+5,3 proc.), Wielka Brytania (+5,2 proc.) i Polska (+4,9 proc.).

Na rynku EUROCONSTRUCT prawie po równo podzieliła się wartość projektów odtworzeniowych (683 mld euro, 52 proc) i nowych inwestycji (622 mld euro, 48 proc.).

Jak podał koncern: „Najwięcej działo się w budownictwie mieszkaniowym, w którym jednak ponad 60 proc. środków przeznaczono na remonty. W sektorze inwestycji infrastrukturalnych i w budownictwie komercyjnym przeważały nowe projekty, choć w tym drugim przypadku różnica była relatywnie niewielka.”