Każdemu, kto pracuje w Wielkiej Brytanii, należą się pewne podstawowe prawa. Pracodawca nie może oferować pracownikom gorszych warunków niż te gwarantowane prawem. Kwestie o których mowa to: płaca minimalna, wymiar płatnego urlopu, maksymalna ilość godzin tygodniowo, przerwy w pracy, praca w nocy.

Płaca minimalna

Minimalna stawka wynagrodzenia wynosi:

  • dla pracowników od 21 roku życia 6.31 £ (od 1 października 2014 – 6.50 £),
  • dla pracowników między 18 a 20 rokiem życia 5.03 £ (od 1 października 2014 – 5.13 £),
  • dla pracowników między 16 a 17 rokiem życia 3.72 £ (od 1 października 2014 – 3.79 £),
  • dla pracowników poniżej 19 roku życia odbywających praktyki zawodowe 2.68 £ (od 1 października 2014 – 2.73 £).

Wymiar płatnego urlopu

Osobom pracującym 5 dni w tygodniu przysługuje 28 dni płatnego urlopu wypoczynkowego. Przeważnie w urlop ten wliczone są bank holidays, jednak pracodawca może zadecydować inaczej i zapewnić większy wymiar urlopu licząc bank holidays osobno.

Maksymalna ilość godzin tygodniowo

Pracodawca nie możne wymagać od pracownika, bez jego pisemnej zgody, by pracował więcej niż 48 godzin tygodniowo.

Przerwy w pracy

Przysługuje 20 minut przerwy dla osób, których dzień pracy trwa ponad 6 godzin. Pracownicy poniżej 18 roku życia mają 30 minut przerwy po 4 i pół godzinach pracy.

Praca w nocy

Osoby, które regularnie pracują w nocy, nie powinny pracować dłużej niż 8 godzin w każdym okresie 24 godzinnym. Limitu tego nie można przekraczać nawet za obopólną zgodą pracownika i pracodawcy.

Do obowiązków pracodawcy należy także zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Powinien zapewnić szkolenie, które obejmie zagadnienia higieny i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

ŚRODOWISKO PRACY

Wentylacja i temperatura w miejscu pracy

Miejsce pracy musi mieć odpowiedni dopływ świeżego powietrza. W wielu przypadkach odpowiednia wentylacja może być zapewniona poprzez otwarcie okien i drzwi, ale jeśli jest to konieczne należy zainstalować i utrzymywać w odpowiednim standardzie system wentylacji mechanicznej.
W przypadku kiedy praca wymaga mniej wysiłku fizycznego, np. praca w biurze, wówczas temperatura powinna wynosić co najmniej 16ºC.
W przypadku kiedy praca wymaga więcej wysiłku fizycznego, minimalna temperatura może zostać zmniejszona do 13ºC w zależności od warunków, tj. wilgotność, wentylacja, itp.
Mimo, że nie są podane wytyczne odnośnie temperatury w przypadku pracy na zewnątrz, pracodawca powinien mieć na uwadze warunki pogodowe.

Oświetlenie

Oświetlenie powinno być właściwe, aby umożliwić pracownikom pracę i bezpieczne poruszanie się. Preferuje się oświetlenie naturalne, chociaż sztuczne oświetlenie jest dopuszczalne i często stosowane do wzmocnienia natężenia oświetlenia.
W przypadku kiedy brak oświetlenia może stanowić zagrożenie, niezależnie zasilane oświetlenie awaryjne powinno zostać zastosowane.

Czystość i usuwanie odpadów

Prace porządkowe i usuwanie odpadów powinny być przeprowadzane regularnie.

Wymiary pomieszczeń i przestrzeń

Pracownie powinny być odpowiednio duże, aby umożliwić pracownikom swobodny dostęp do stanowisk pracy i zapewnić im bezpieczne poruszanie się po miejscu pracy. W przypadku ograniczonej wielkości miejsca pracy, należy podjąć staranne planowanie. Z reguły na każdą osobę powinno przypadać stanowisko pracy o wielkości co najmniej 11 metrów sześciennych. Wyliczenie to powinno obejmować powierzchnie zajętą przez biurko i krzesło, ale nie powinno uwzględniać większych nieprzesuwnych przedmiotów np. szafa lub fotokopiarka, które nie są częścią stanowiska pracy.

Wysokości powyżej 3 metrów powinny zostać wykluczone z wyliczenia.

Stanowisko i siedzisko pracy

  • Stanowisko pracy i siedzisko powinny być odpowiednie do pracy i dla danej osoby z nich korzystającej;
  • W przypadku pracy wykonywanej na siedząco, odpowiednie siedzenia powinny być używane;
  • Wszystkie siedziska powinny zapewnić odpowiednie wsparcie zwłaszcza dla dolnej części kręgosłupa;
  • Podnóżki powinny zostać zapewnione tym osobom, które nie mogą postawić nóg na podłoże, aby się wesprzeć;
  • Powinna istnieć możliwość szybkiego opuszczenia stanowiska w nagłych przypadkach.

UDOGODNIENIA

Woda pitna

Woda pitna powinna być zazwyczaj dostępna z kranu podłączonego bezpośrednio do magistrali wodociągowej, choć czasami może być również dostarczana przez kran podłączony do zbiornika zasobnikowego pod warunkiem, że jest on regularnie czyszczony i dezynfekowany.
Należy zapewnić odpowiednie kubki do picia, jeśli jest taka potrzeba.
Jeżeli nie istnieje możliwość zapewnienia wody doprowadzanej rurami, wówczas należy zapewnić wodę butelkowaną lub wodę z automatu jako alternatywne źródło wody pitnej.

Sanitariaty

Należy zapewnić odpowiednią liczbę sanitariatów, które powinny być odpowiednio wietrzone, oświetlone i utrzymane w czystości.
Należy zapewnić osobne toalety dla kobiet i mężczyzn chyba, że sanitariat jest osobnym pomieszczeniem zamykanym na klucz.
Preferowane są osobne toalety dla personelu i gości. W przypadku mniejszych lokali biurowych, toalety mogą być używane zarówno przez personel i gości, pod warunkiem, że nie będzie to oznaczało opóźnień dla personelu.

 Umywalki

Dostęp do umywalek powinien być szybki i łatwy. Ich liczba powinna być proporcjonalna do ilości personelu oraz każda z nich powinna dostarczać zimną i ciepłą wodę bieżącą, mydło i suszarkę do rąk.
W przypadku pracy szczególnie uciążliwej i wiążącej się z zabrudzeniem oraz takiej, która może doprowadzić do zabrudzenia skóry szkodliwymi materiałami (np. płyny ustrojowe, niebezpieczne środki chemiczne, zanieczyszczona ziemia), należy zapewnić również prysznice.

Wypoczynek i przerwa na posiłki

Odpowiednie zaplecze socjalne powinno zostać zapewnione dla pracowników spożywających posiłki, itp. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy pokarm spożywany w miejscu pracy mógłby ulec skażeniu.
W przypadku braku w zakładzie stołówki lub innej możliwości zakupu ciepłego posiłku, pracodawca ma obowiązek zapewnienia sprzętu do podgrzewania jedzenia (zazwyczaj czajnik lub mikrofalówka spełniają te wymogi).
W razie potrzeby w przypadku kobiet w ciąży i karmiących matek odpowiednie pomieszczenia socjalne muszą być również zapewnione i zlokalizowane w pobliżu sanitariatów oraz dawać możliwość kobietom w ciąży położenia się.

Przebieralnie i przechowywanie odzieży

 Odpowiednie przebieralnie powinny być zapewnione w miejscach, gdzie istnieje konieczność noszenia specjalnej odzieży (uniformy, odzież ochronna, itp.).
Miejsca te powinny gwarantować prywatność użytkownikom oraz umożliwiać bezpieczne przechowywanie rzeczy osobistych.