Prawo do odszkodowania z tytułu opóźnionego lub odwołanego lotu

110

Ze względu na natężony ruch lotniczy w okresie wakacyjnym zaobserwować można wiele przypadków opóźnienia lub odwołania lotów. Ostatnie miesiące położyły się cieniem na branżę turystyczną, a to za sprawą serii usterek technicznych, jakie miały miejsce. Wielu podróżujących zmuszonych było przesunąć w czasie zaplanowane urlopy lub oczekiwać na lotniskach kilkanaście godzin na powrót do domu.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy obserwuje się wzrost świadomości pasażerów linii lotniczych w zakresie przysługujących im praw. Doświadczony zespół Fly&I w czytelny sposób przedstawił je na swojej oficjalnej stronie www.flyandi.pl

W przypadku anulowania lub opóźnienia lotu co najmniej o 3 godziny przepisy unijne przewidują odszkodowanie w wysokości od 250 do 600 euro. Wysokość odszkodowania jest zależna od długości lotu. Loty na trasie do 1500 km uprawniają do odszkodowania w wysokości 250 euro, pomiędzy 1501-3500 km do 400 euro, powyżej 3500 km do 600 euro. W przypadku lotów łączonych pod uwagę brana jest długość całej trasy.

Przewoźnik zobligowany jest do wypłaty odszkodowania wszystkim pasażerom (za wyłączeniem dzieci poniżej 2 roku życia) w sytuacji, w której ponosi odpowiedzialność za opóźnienie lub odwołanie lotu. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych, niezależnych od przewoźnika, pasażerom lotów rekompensata nie jest należna.

Odszkodowanie przysługuje podróżującym w przypadku lotów każdego typu: rejsowego, czarterowego oraz również tego, który jest obsługiwany przez tanie linie lotnicze. Krajem wylotu lub przylotu musi być jednak kraj Unii Europejskiej.

Poza odszkodowaniem podróżujący są uprawnieni by otrzymać napoje i posiłki, wykonać dwie rozmowy telefoniczne na koszt przewoźnika. W przypadku wielogodzinnych opóźnień pasażerom przysługuje również zakwaterowanie oraz darmowy transport z i na lotnisko.

Mimo regulacji prawnych, przewoźnicy niechętnie wypłacają pasażerom odszkodowania i stosują wiele praktyk, dzięki którym starają się uniknąć odpowiedzialności. Doświadczenie, którym dysponuje zespół Fly&I pozwala skutecznie egzekwować należności z tytułu niedopełnienia przez przewoźników swoich obowiązków. Wielu podróżujących zarejestrowało swoje zgłoszenia bezpośrednio w serwisie www.flyandi.pl, tym samym oddając swoją sprawę w ręce wykwalifikowanej kadry.

Wielogodzinne opóźnienie na wybrany przez Ciebie lot poznałeś z własnego doświadczenia? Brak znajomości dokładnych przepisów jak również firmy zajmującej się danym zagadnieniem spowodował zaprzestanie starania się o zadośćuczynienie?

Zgłoś się do firmy, która specjalizuje się w odszkodowaniach za odwołany lub opóźniony lot ! Wyślij swoje zgłoszenie poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy.

 

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości