Założenie parkowo-pałacowe powstało w latach 80. XVII wieku. W tym też czasie wzniesiono barokowy pałac oraz wytyczono park otwierający się w kierunku południowym na łęgi nadwarciańskie.

W kolejnych latach rozbudowywano i przekształcano założenie oraz samą rezydencję, która uzyskała ostatecznie w 1851r. wystrój neogotycki.

Budynek założony jest na rzucie prostokąta o wymiarach 35,35 x 19,50m. Posiada trzy kondygnacje, jest całkowicie podpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem. Dach wielospadowy o niewielkim nachyleniu, o konstrukcji płatwiowo-krokwiowej, pokryty blachą miedzianą.

DANE TECHNICZNE
Powierzchnia użytkowa pałacu 1910,51m2 ,
Powierzchnia zabudowy 750m2,
Kubatura 13.375m3 .
Budynek posiada instalacje: wodno-kanalizacyjne, kanalizację deszczową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody z wbudowanej kotłowni na paliwo płynne, elektryczną, TV i telefoniczną, odgromową wentylacyjną i antywłamaniową.

Stan techniczny budynku dobry.
Budynek znajduje się w trakcie modernizacji i remontu.
W wyniku dotychczasowych prac remontowych wymieniono konstrukcję dachu, wykonano izolacje ścian, wymieniono okna i część drzwi, przeprowadzono prace malarskie. Wykonano prace konserwatorskie boazerii, sztukaterii, malowideł i kominków.

Park przypałacowy, którego twórcą był słynny ogrodnik i architekt krajobrazu pomimo znacznego zaniedbania, posiada nadal czytelne ślady barokowego rozplanowania i należy do kilkunastu najbardziej cennych założeń parkowych w Polsce. Przeważającą część powierzchni parku porasta zwarty drzewostan, który tworzą m. in. klony pospolite, jawory, dęby szypułkowe i kasztanowce białe. W niewielkich grupach lub pojedynczo występują drzewa ozdobne. Ogólny stan drzewostanu jest dobry, chociaż znaczny jego przyrost pochodzący z samosiewu powoduje zagęszczenie starodrzewia.

Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków. Nie jest objęta planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczona jest pod funkcję hotelowo-gastronomiczną z usługami towarzyszącymi, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej. Pałac po remoncie i adaptacji może pełnić role ośrodka konferencyjnego, hotelu bądź domu spokojnej starości.