Referendum nie odbędzie się 5 maja

87

Referendum w sprawie tego, czy Wielka Brytania powinna pozostać w Unii Europejskiej, nie odbędzie się w tym samym dniu, co wybory krajowe i lokalne. Skutkiem tego może być mniejsza frekwencja.

Premier wykluczył tą datę ze względu na obawy deputowanych. Przeciwnicy twierdzili, że wybory w tym samym dniu, wprowadzały by niepotrzebne zamieszanie wśród głosujących. Komisja wyborcza również protestowała przeciwko łączeniu wyborów władz lokalnych z referendum.

Konserwatywny poseł Bernard Jenkin jest zadowolony z takiego biegu wydarzeń. Powiedział, że: „dzięki tej zmianie wyborcy będą mieli przejrzystość w podejmowaniu decyzji.” Politycy opozycji również twierdzą, że taka ważna decyzja nie powinna odbywać się w tym samym dniu, co inne wybory.

Referendum musi się odbyć do końca 2017 roku. Nawet jeśli wyborcy będą za wyjściem z Unii Europejskiej, Wielka Brytania nie będzie w stanie natychmiast opuścić wspólnotę. Najpierw czeka ją okres przejściowy, trwający potencjalnie kilka lat, w trakcie którego będą negocjowane warunki wyjścia.

Rząd będzie za pozostaniem w Unii Europejskiej, jeśli ta zaakceptuje jego warunki członkostwa. W innym wypadku będzie nawoływać społeczeństwo, aby głosowało przeciw.