Status rezydenta w UK: Czy powinienem ubiegać się o rezydenturę?

7411

Już 23 czerwca 2016 odbędzie się referendum na temat pozostania lub wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Referendum jest argumentem do renegocjacji warunków i statusu Wielkiej Brytanii w Unii Eropejskiej. W punktach negocjacji nie ma mowy o wstrzymaniu swobodnego przepływu osób, usług i kapitału, jednakże z pewnością wymogi te mogą ulec zaostrzeniu.

O rezydenturę tymczasową mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej, którzy przepracowali w Wielkiej Brytanii co najmniej 12 miesięcy, zaś po kolejnych 4 latach pobytu mogą ubiegać się o status rezydenta stałego.

Sprawdź jak ubiegać się o status rezydenta i jakie dokumenty należy dostarczyć!

Certyfikat rezydenta tymczasowego (zaświadczenie o rejestracji) jest dokumentem potwierdzającym legalność pobytu na terenie Wielkiej Brytanii oraz ułatwiającym uzyskanie świadczeń socjalnych.

Kto może ubiegać się o status rezydenta tymczasowego?

 • osoba studiująca,
 • osoba zatrudniona na kontrakcie,
 • osoba samozatrudniona ‚self employed’, prowadząca własną działalność gospodarczą,
 • osoba ‚samowystarczalna’ rozumiana jako osoba utrzymującą się z innych udokumentowanych źródeł niż dochody z pracy (podczas wypełniana aplikacji należy przedłożyć informacje dot. wysokości i źródłach dochodów, wysokości oszczędności lub dane osób, które zapewniają wsparcie finansowe),
 • członkowie rodziny pod warunkiem, że są obywatelami Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norwegii, Islandii lub Szwajcarii.

Wniosek EEA-QP

Pobierz Wniosek EEA-QP [TUTAJ]

Wypelniony wniosek należy przesłać do siedziby urzędu Home Office na poniższy adres korespondencyjny:

Home Office – EEA applications, PO Box 590, Durham, DH99 1AD

Wymagane dokumentu przy składaniu wniosku o rezydenturę tymczasową:

Osoby zatrudnione na kontrakcie powinny złożyć następujące dokumenty:

 • 2 zdjęcia paszportowe,
 • dokument potwierdzający tożsamość aplikanta (dowód osobisty lub paszport),
 • potwierdzenie zatrudnienia (12 miesięczne payslip’y, list od pracodawcy, kontrakt lub wyciąg z konta bankowego wykazujący kwotę otrzymywanego wynagrodzenia).

Osoby samozatrudnione (self employed) powinny złożyć następujące dokumenty:

 • 2 zdjęcia paszportowe,
 • dokument potwierdzający tożsamość aplikanta (dowód osobisty lub paszport),
 • dokument potwierdzający dokonanie rejestracji Self Assessment z widocznym nadanym numerem UTR,
 • potwierdzenie opłaconego ubezpieczenia – Class 2 National Insurance Contributions,
 • formę SA302 lub kalkulację dochodu ‘Tax Year Overview’ dostępną na stronie urzędu HM Revenue & Customs (w celu uzyskania formy SA302 należy zadzwonić do urzędu HMRC 0300 200 3300),
 • 12 miesięczny wyciąg z konta bankowego,
 • refencje księgowe.

Osoby prowadzące firmę Ltd powinny złożyć następujące dokumenty:

 • 2 zdjęcia paszportowe,
 • dokument potwierdzający tożsamość aplikanta (dowód osobisty lub paszport),
 • dokument potwierdzający dokonanie rejestracji spółki Ltd w Companies House,
 • potwierdzenie opłaconego ubezpieczenia,
 • 12 miesięczny wyciąg z konta bankowego,
 • refencje księgowe,
 • rozliczenie księgowe za okres jednego roku podatkowego.

Studenci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o uczęszczaniu na kurs/ do szkoły z datą na dokumencie wystawioną nie później niż miesiąc przed złożeniem aplikacji,
 • w przypadku otrzymywania dofinansowania ‘stypendium’ lub ‘grantu’ należy przedłożyc roczny wyciąg z konta bankowego potwierdzającego wpływy na konto,
 • ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku studentów wymagane jest wypełnienie formy EEA(FM) [pobierz TUTAJ]

Wymagane jest przesłanie oryginalnych wyżej wymienionych dokumentów!

Status rezydenta tymczasowego ważny jest przez 5 lat, w zależności od indywidualnego przypadku aplikanta wydawany jest na okres krótszy.

Dodatkowe opłaty:

Opłata – 65 GBP
Opłaty tej można dokonać za pomoca przekazu pocztowego lub czeku bankowego z chwilą nadania wniosku.

Na odwrocie przekazu pocztowego lub czeku bankowego należy wpisać pełne imię i nazwisko oraz datę urodzenia osoby aplikującej o wydanie certyfikatu.

WAŻNA INFORMACJA! Wybierz przesyłkę poleconą lub ekspresową z możliwością śledzenia wysyłki oraz opłać kopertę zwrotną nadaną wraz z dokumentami do siedziby urzędu Home Office.

Zachowaj dowód nadania przesyłki – potwierdzenie to ułatwi w późniejszym okresie kontakt z urzędem Home Office.

O rezydenturę stałą mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej, którzy posiadają udokumentową ciągłość zatrudnienia (zatrudnienie/ samozatrudnienie) przez okres pełnych 5 lat.

Kto może ubiegać się o status rezydenta stałego?

 • osoba studiująca,
 • osoba zatrudniona na kontrakcie,
 • osoba samozatrudniona ‚self employed’, prowadząca własną działalność gospodarczą,
 • osoba ‚samowystarczalna’ rozumiana jako osoba utrzymującą się z innych udokumentowanych źródeł niż dochody z pracy (podczas wypełniana aplikacji należy przedłożyć informacje dot. wysokości i źródłach dochodów, wysokości oszczędności lub dane osób, które zapewniają wsparcie finansowe),
 • członkowie rodziny pod warunkiem, że są obywatelami Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norwegii, Islandii lub Szwajcarii.

Wniosek EEA-PR

Pobierz Wniosek EEA-PR [TUTAJ]

Wypelniony wniosek należy przesłać do siedziby urzędu Home Office na poniższy adres korespondencyjny:

Home Office – EEA applications, PO Box 590, Durham, DH99 1AD

Wymagane dokumentu przy składaniu wniosku o rezydenturę stałą:

Osoby zatrudnione na kontrakcie powinny złożyć następujące dokumenty:

 • 2 zdjęcia paszportowe,
 • dokument potwierdzający tożsamość aplikanta (dowód osobisty lub paszport),
 • potwierdzenie zatrudnienia z ostatniego roku kalendarzowego (12 miesięczne payslip’y, list od pracodawcy, kontrakt lub wyciąg z konta bankowego wykazujący kwoty otrzymywanego wynagrodzenia)
 • potwierdzenie zatrudnienia z ostatnich 5 lat w tym P60 oraz P45,
 • potwierdzenie adresu zamieszkania z ostatnich 5 lat z każdego roku kalendarzowego (jako potwierdzenie adresu zalicza się rachunek za elektryczność, rachunek za zużycie gazu, rachunek za zużycie wody, wyciąg z konta bankowego ukazujący adres zamieszkania, opłata Council Tax, formalny list z urzędu HMRC),
 • zaświadczenie o dokonaniu rejestracji WRS.

Osoby samozatrudnione (self employed) powinny złożyć następujące dokumenty:

 • 2 zdjęcia paszportowe,
 • dokument potwierdzający tożsamość aplikanta (dowód osobisty lub paszport),
 • dokument potwierdzający dokonanie rejestracji Self Assessment z widocznym nadanym numerem UTR,
 • potwierdzenie opłaconego ubezpieczenia – Class 2 National Insurance Contributions z okresu 5 lat z każdego roku kalendarzowego,
 • formę SA302 lub kalkulację dochodu ‚Tax Year Overview’ dostępną na stronie urzędu HM Revenue & Customs za okres pełnych 5 lat (w celu uzyskania formy SA302 należy zadzwonić do urzędu HMRC 0300 200 3300),
 • potwierdzenie adresu zamieszkania z okresu 5 lat z każdego roku kalendarzowego (jako potwierdzenie adresu zalicza się rachunek za elektryczność, rachunek za zużycie gazu, rachunek za zużycie wody, wyciąg z konta bankowego ukazujący adres zamieszkania, opłata Council Tax, formalny list z urzędu HMRC),
 • wyciąg z konta bankowego z okresu 5 lat,
 • refencje księgowe,
 • faktury dokumentujące sprzedaż/ Invoice,
 • zaświadczenie o dokonaniu rejestracji WRS.

Osoby prowadzące firmę Ltd powinny złożyć następujące dokumenty:

 • 2 zdjęcia paszportowe,
 • dokument potwierdzający tożsamość aplikanta (dowód osobisty lub paszport),
 • dokument potwierdzający dokonanie rejestracji spółki Ltd w Companies House,
 • potwierdzenie opłaconego ubezpieczenia z okresu 5 lat z każdego roku kalendarzowego,
 • 6 miesięczny wyciąg z konta bankowego,
 • potwierdzenie adresu zamieszkania z okresu 5 lat z każdego roku kalendarzowego (jako potwierdzenie adresu zalicza się rachunek za elektryczność, rachunek za zużycie gazu, rachunek za zużycie wody, wyciąg z konta bankowego ukazujący adres zamieszkania, opłata Council Tax, formalny list z urzędu HMRC),
 • refencje księgowe,
 • rozliczenie księgowe z ostatnich 5 lat,
 • faktury dokumentujące sprzedaż/ Invoice,
 • zaświadczenie o dokonaniu rejestracji WRS.

Wymagane jest przesłanie oryginalnych wyżej wymienionych dokumentów!

Wymagane jest przesłanie oryginalnych wyżej wymienionych dokumentów!

Dodatkowe opłaty:

Opłata – 65 GBP
Opłaty tej można dokonać za pomoca przekazu pocztowego lub czeku bankowego z chwilą nadania wniosku.

Na odwrocie przekazu pocztowego lub czeku bankowego należy wpisać pełne imię i nazwisko oraz datę urodzenia osoby aplikującej o wydanie certyfikatu.

WAŻNA INFORMACJA! Wybierz przesyłkę poleconą lub ekspresową z możliwością śledzenia wysyłki oraz opłać kopertę zwrotną nadaną wraz z dokumentami do siedziby urzędu Home Office.

Zachowaj dowód nadania przesyłki – potwierdzenie to ułatwi w późniejszym okresie kontakt z urzędem Home Office.

 

Pomożemy Ci w wypełnieniu wniosku!

Jeśli nie czujesz się wyjątkowo pewnie w formalnościach urzędowych, które pozwoliłyby Ci na wypełnienie wymaganych formularzy zgłoś się do Nas!

Nasz zespół pomoże Ci w wypełnieniu aplikacji oraz skompletuje Tobie wymaganą dokumentację!

zadzwoń 07746215356

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości