Rozbudowa domu w Wielkiej Brytanii

8170

Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem pracy nad rozbudową domu:

Sąsiedzi

Sąsiedzi powinni zostać powiadomieni o rozbudowie jaką zamierzasz przeprowadzić w swojej nieruchomości. Mogą oni być zaniepokojeni planowaną budową,która może mieć niekorzystny wpływ na wartość ich majątku, jak i korzystanie z własnego mienia.

I mimo że to co planujesz zrobić,jest całkowicie zgodne z punktu widzenia prawa i planowania przestrzennego, warto jednak na wstępie uzgodnić swoje zamierzenia z sąsiadami, tak aby uniknąć niepotrzebnych konfliktów i nieporozumień.

Projekt

Dobrze zastanów się, jak będzie wyglądać twoja nieruchomość po zakończeniu inwestycji. Jak dobrze wiadomo – gusta są różne i nie każdy styl będzie się podobał lub pasował do wszystkich typów architektonicznych.

Jednak dobrze zaprojektowany budynek lub jego rozszerzenie może dodać atrakcyjności naszej nieruchomości i przede wszystkim dodać budynkowi wartości finansowej, gdy będziemy planowali go w przyszłości sprzedać.

Dlatego też szeroko zalecane jest podejmowanie inwestycji budowlanych w celu powiększenia naszego osobistego majątku.

Zapobieganie strat materialnych

Prowadzanie prac budowlanych na terenie naszego domu,może sprawić, że bedzie on bardziej narażony na włamanie. Dlatego warto upewnic się, że dom będzie zabezpieczony przed włamaniem i podjąć takie środki ostrożności jak np. instalacja zamków do okien.

Tu radą może nam posłużyc oficer od spraw zapobiegania przestępczości w lokalnym posterunku policji.

Planowane oświetlenie

Projektowane oświetlenie zewnętrzne, jak również po mniejsze domowe instalacje oświetleniowe, nie podlegają kontroli urzędnikow ds. planowania. Jednak planując instalację oświetlenia zewnętrznego dla celów bezpieczeństwa lub dekoracyjnych, należy upewnić się, że intensywność i kierunek światła nie będzie przeszkadzać innym.

Szczególne uwarunkowania prawne

Zastrzeżenia prawne w tytule do nieruchomości, lub dodatkowe warunki w umowie,mogą wymagać, uzyskania czyjejś zgody przed wykonaniem niektórych rodzajów prac budowlanych. Nawet w przypadku, gdy teoretycznie nie trzeba ubiegać się o pozwolenie na budowę.  Powyższe przepisy można sprawdzić samemu lub porozmawiać z adwokatem. Warto również sprawdzić, czy nasz obiekt nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Inne zastrzeżenia

Bez względu na to czy planowana przez nas inwestycja będzie wymagała ubiegania się opozwolenie na budowę czy też nie,  mogą istnieć inne wymagania i pozwolenia, które trzeba bedzie uzyskać, zanim będzie można rozpocząć prace budowlane. Warto sprawdzić to w lokalnym urzędzie miasta (wydział planowania) lub porozmawiac z pracujacym dla nas projektantem.

(źródło: Goverment Services)

Typy rozbudowy domu:

Rozbudowa lub dobudowa do istniejącego domu kwalifikuje się w kategorii tzw. dozwolonej rozbudowy (Permitted Development), która niewymaga ubiegania się o wniosek pozwolenia na budowę, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

 • Nie więcej niż połowa powierzchni terenu wokół „istniejącego domu” będzie objęta rozbudową,
 • Rozbudowa elewacji frontowej jak i dobudowa boczna od strony głównej drogi nie jest dopuszczalna,
 • Dobudowana kubatura nie powinna wznosić się ponad najwyższy punkt dachu istniejącego już domu,
 • Jednokondygnacyjna tylna dobudowa domunie może wykraczać poza tylną ścianę istniejacego domu o ponad trzy metry – w domu typu szeregowego, lub cztery metry, jeżeli jest to dom typu bliźniak,
 • Dodatkowo, z wyjątkiem terenów specjalnych, lub o szczególnym znaczeniu naukowym (Artykuł 2(3)), limit ten został zwiększony do 6m – w przypadku domu szeregowego i 8m – domu typu bliź Inwestycje te muszą być wykonane do dnia 30 maja 2019r.,
 • Te powiększone limity (odpowiednio między 3m i 6m oraz między 4m i 8m,) wymagają zgłoszenia wniosku do lokalnego urzędu planowania i będą poddane tzw. konsultacji z najbliższymi sąsiadami. Jeśli wniosą oni objekcje – planowana inwestycja może nie otrzymać pozwolenia,
 • Maksymalna wysokość jednokondygnacyjnej tylnej dobudowy wynosi czterymetry,
 • Dobudowy o wysokości większej niż jednakondygnacja, nie powinny wykraczać o więcej niż trzy metry poza tylną ścianę istniejącego domu,
 • Maksymalna wysokość okapu nowej czesci w odległosci dwóchmetrów odgranicy działki to trzy metry,
 • Maksymalna wysokość okapu i kalenicy dobudowanej części nie powinna być wyższa niż istniejący dom,
 • Jednokondygnacyjna dobudowa boczna domu, nie powinna przekraczać wysokości większej niż cztery metry i szerokości większej niż połowa istniejącego domu,
 • Dwukondygnacyjna dobudowa domu nie powinna znajdować się bliżej niż siedem metrów do tylnej granicy działki,
 • Nachylenie dachu dobudowy o wysokości większej niż jedna kondygnacja powinna być dopasowana do spadku dachu istniejącego domu,
 • Materiały użyte do budowy i wykończenia domu powinny być podobne w wyglądzie do istniejącego budynku,
 • Werandy, balkony lub podniesione platformy nie są dozwolone,
 • Na górnym piętrze, okna od strony bocznej powinny mieć mleczne szyby i znajdować się powyżej1.7m nad podłogą,
 • Na terenach specjalnych dopuszczalne są tylko jednokondygnacyjne rozbudowy w ramach tzw. dozwolonej rozbudowy (Permitted Development),
 • Naterenach specjalnych nie dopuszcza się układania okładziny zewnętrznej,
 • Naterenach specjalnych nie dopuszcza się rozbudowy bocznej.

(źródło: Planning Portal)

Planujesz rozbudowę domu? Chciałbyś uzyskać więcej informacji dotyczących właśnie Twojego przypadku?

Skontaktuj się z Marią Golasowską, Chartered Architect, info@naszawyspa.com

(Źródło obrazu: www.arealab.eu)

Rozbudowa domu w Wielkiej Brytanii