Sejm przegłosował ustawę – będzie można przewalutować kredyt we frankach

83

Kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich, będzie można przewalutować. Przepis ten uchwalono w środę wieczorem przez Sejm. By móc z tego skorzystać trzeba będzie spełnić kilka warunków. Nocne głosowanie przyniosło niespodziewaną decyzję, a mianowicie większość kosztów wynikających z różnicy w kursach weźmie na siebie bank.

Najważniejszym warunkiem jest kryterium powierzchni nieruchomości. Rozmiar mieszkania nie może przekraczać 100 metrów kwadratowych, natomiast domu 150 metrów kwadratowych. Nieruchomość musi być użytkowana przez właściciela osobiście. Kryterium powierzchni nie dotyczy jedynie rodzin z trójką i więcej dzieci.

Według nowych przepisów przewalutowanie hipotecznych kredytów następowałoby po kursie z dnia sporządzenia umowy restrukturyzacyjnej. Będzie to polegało na wyliczeniu różnicy pomiędzy wartością kredytu po przewalutowaniu a kwotą zadłużenia, jaką posiadałby w tym momencie kredytobiorca, gdyby w przeszłości zawarł z bankiem umowę o kredyt w polskich złotych, a nie w zagranicznej walucie.

W oryginalnym projekcie bank i kredytobiorca mieli dzielić się różnicą po połowie. Wczorajsze wieczorne głosowanie przyniosło jednak niespodziewaną zmianę. Zgodnie z nim bank ma umarzać aż 90 procent kwoty. Jeśli różnica będzie wartością ujemną, to nie będzie podlegać umorzeniu, ale będzie stanowić zobowiązanie kredytobiorcy w całości.

W przepisach jest też warunek mówiący o tym, że kredytobiorca nie może posiadać innego mieszkania ani innego domu.

Na uchwalenie ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej wyraziło zgodę 281 posłów, 2 było przeciwnych, a 150 wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z oceną autorów ustawy nowe rozwiązania mogą kosztować banki 9-9,5 mld zł.