Spadek bezrobocia i wzrost płac w Wielkiej Brytanii

170

Wskaźnik bezrobocia w Wielkiej Brytanii ponownie spadł, a oficjalne dane wykazały, że płace wzrosły najbardziej od czterech lat.

Dane Office for National Statistics ujawniły, że liczba osób bez pracy od lutego do kwietnia spadła o 43 000 do 1 810 000. Stopa bezrobocia utrzymuje się na poziomie 5,5%. Jest to najniższy poziom od sierpnia 2008 roku. Tymczasem płace wzrosły w najszybszym tempie od sierpnia 2011 roku. Odnotowano wzrost o 2,7%, zarówno wliczając, jak i odliczając premie. Łączna liczba pracujących osób wynosi 31 050 000, co stanowi 114 tysięcy więcej, niż w okresie poprzednich trzech miesięcy. Wskaźnik zatrudnienia kobiet jest na rekordowym poziomie 68,6%.

Rząd brytyjski jest zadowolony z tak dobrego wyniku. Minister pracy, Priti Patel, powiedział: “Dzisiejsze dane potwierdzają, że nasz długoterminowy plan gospodarczy zaczyna przynosić lepszą, bardziej perspektywiczną i dostatnią przyszłość dla całego kraju, że płace rosną, coraz więcej osób nie ma problemu ze znalezieniem pracy i jest zatrudnionych więcej kobiet niż kiedykolwiek wcześniej.”

Niestety bezrobocie wśród osób w wieku od 16 do 24 lat pozostaje wyższe w porównaniu do innych grup wiekowych. Od lutego do kwietnia tego roku wskaźnik bezrobocia młodych ludzi wynosił 16,1%.