Z dniem 1 kwietnia 2016 wchodzi w życie długo zapowiadana w Polsce ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci czyli “Program Rodzina 500 plus”.

Skorzystać z niego będą mogli również Polacy przebywający poza granicami kraju m.in. w Wielkiej Brytanii, o ile nie otrzymują już świadczeń z tytułu Child Benefit.

Kto może obiegać się o dodatek na dziecko z ``Programu Rodzina 500 plus``?

Program Rodzina 500 plus będzie przyznawać świadczenia wychowawcze na drugie i kolejne dziecko.

Ubiegać się będą mogły o nie również rodziny jednodzietne, o ile ich dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę w rodzinie (lub 1,200 zł netto w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym).

Świadczenia z tytułu Child Benefit w Wielkiej Brytanii przyznawane są osobom, których stałym miejscem zamieszkania jest Wielka Brytania, a utrzymywane przez nich dziecko spełnia jeden z poniższych warunków:

 • nie ukończyło 16 roku życia;
 • jest między 16, a 20 rokiem życia i kontynuuje edukację szkolną (szkoła średnia);
 • nie skończyło 18 lat i w nieodległym okresie zakończyło edukację lub szkolenie zawodowe.

Dlaczego nie można jednocześnie pobierać Child Benefit i dodatku na dziecko z Programu Rodzina 500 plus?

Jednoczesne pobieranie świadczeń na dziecko w obu krajach nie jest możliwe, ze względu na system wymiany informacji międzynarodowych.

W momencie złożenia wniosku o otrzymanie świadczenia na dziecko za granicą, organ odpowiedzialny w danym kraju przesyła informacje do Polski.

Jak złożyć wniosek o otrzymanie świadczenia na dziecko?

Jeżeli chcemy otrzymać świadczenie na dziecko w ramach Programu Rodzina 500 plus wystarczy złożyć wniosek przez internet na stronie [kliknij tutaj] lub osobiście w odpowiedniej jednostce organizacyjnej w miejscu zamieszkania (urzędzie miasta, gminy, ośrodku pomocy społecznej lub centrum do realizacji świadczeń socjalnych).

W przypadku, gdy zamierzamy złożyć wniosek w formie elektronicznej, należy posiadać profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Wniosek składa się z kilku części i do jego wypełnienia będą potrzebne następujące informacje:

 • Imię i Nazwisko,
 • Numer PESEL,
 • Data urodzenia,
 • Stan cywilny,
 • Obywatelstwo
 • Dokładny adres zamieszkania.

Następnie należy wpisać dane dzieci, na które chce się uzyskać dane świadczenie.

W przypadku Child Benefit należy wypełnić formularz ‘Child Benefit claim form’. Oprócz podstawowych informacji należy w nim dodatkowo podać:

 • Number Ubezpieczenia Społecznego (National Insurance Number);
 • dane konta bankowego, na które będą wypłacane środki pieniężne;
 • numer referencyjny Child Benefit – jeśli w przeszłości otrzymywano płatności na dane dziecko.

Formularz należy przesłać na adres:

Child Benefit Office (GB)
Washington
Newcastle upon Tyne
NE88 1ZD

Więcej informacji o świadczeniu pieniężnym z tytułu Child Benefit znajdą Państwo na Naszej stronie [KLIKNIJ TUTAJ].

Ważne! Tylko jeden rodzic może złożyć wniosek o świadczenie.

Ile wynosi kwota świadczeń rodzinnych?

Program Rodzina 500 plus przyznaje nieopodatkowane świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie, będzie ono wypłacane do ukończenia przez dziecko 18-ego roku życia.

W przypadku Child Benefit, całkowita kwota przyznawanych świadczeń, zależy od ilości dzieci i obowiązujących w danym roku stawek. Od 6 kwietnia 2015 roku przyznaje się tygodniowo na pierwsze dziecko £20.70, a na kolejne po £13.70. W Wielkiej Brytanii dziecko otrzymuje świadczenia do momentu ukończenia 18-tego roku życia lub zakończenia edukacji szkolnej.

Pomożemy Ci wypełnić wniosek!

Jeśli nie czujesz się wyjątkowo pewnie w formalnościach urzędowych, które pozwoliłyby Ci na wypełnienie wymaganych formularzy zgłoś się do Nas!

Nasz zespół pomoże Ci w wypełnieniu wniosku oraz skompletuje Tobie wymaganą dokumentację!

Napisz do Nas, wypełniając poniższy formularz

lub skontaktuj się z Nami telefonicznie 020 3191 9077

Znajdź Nas na Facebooku

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości