“Twardy Brexit” poważnym zagrożeniem dla polskich przedsiębiorców

72

Groźba nadchodzącego ‘twardego Brexitu’ czy gwałtowne osłabienie tureckiej liry mogą zachwiać wymianą handlową i stanowić realne zagrożenie dla polskich przedsiębiorców – oceniła Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) w Polsce.

Jak podkreśla KUKE, Wielka Brytania i Turcja to kraje od dawna z powodzeniem eksplorowane przez polskich przedsiębiorców. “Rynki te to w sumie około 147 mln osób, potencjalnych konsumentów, gotowych na to, by nabywać polskie towary” – wskazuje prezes KUKE Janusz Władyczak.

Eksperci zwracają uwagę, że w ostatnich miesiącach sytuacja gospodarczo-polityczna tych krajów uległa “dość znaczącej zmianie”.

“Załamanie waluty, galopująca inflacja czy wysokie stopy procentowe jakie ostatnio dotknęły Turcję, czy groźba nadchodzącego twardego Brexitu mogą zachwiać wymianą handlową i stanowić realne zagrożenie dla polskich przedsiębiorców” – informują.

Prezez KUKE zwraca uwagę, że 30 marca 2019 r. Wielka Brytania wystąpi ze struktur Unii Europejskiej. “W przypadku twardego Brexitu z dnia na dzień przedsiębiorcy mogą stanąć przed koniecznością zdobywania nowych certyfikatów, natychmiastowego płacenia akcyzy czy bliżej nieokreślonych ceł, które znacząco mogą podnieść finalną cenę towaru. Jednocześnie pogłębiający się kryzys ekonomiczny w Turcji i słabnąca waluta już teraz negatywnie wpływają na zyski obecnych na rynku tureckim spółek” – podkreśla.

KUKE wskazuje, że Brytyjczycy już zaczynają szukać oszczędności ze względu na spadek siły nabywczej funta w odniesieniu do produktów sprowadzanych spoza Wielkiej Brytanii.

“Należy podkreślić, że ponad 70 proc. żywności i ponad 40 proc. maszyn w Wielkiej Brytanii pochodzi z importu z krajów UE” – wskazano. Dodano, że w pierwszym półroczu 2018 r. obserwuje się w Wielkiej Brytanii wzrost upadłości firm o 12,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku i wzrost niewypłacalności tamtejszych firm.

“Niezależnie od sytuacji biznes musi się toczyć dalej. Powinien on jednak być prowadzony w jeszcze bardziej przemyślany sposób – koniecznie z wykorzystaniem instrumentów, które zabezpieczą nie tylko przed potencjalnymi opóźnieniami w płatnościach, ale i piętrzącymi się ryzykami bankructwa. Wszystko, by niespodziewane sytuacje w kraju, do którego eksportujemy, nie rzutowały na prowadzoną działalność firmy w jego macierzystym kraju” – podkreśla Władyczak.

KUKE przypomina, że ubezpieczenie ryzyka politycznego jest możliwe zarówno w ubezpieczeniach krótko-, jak i średnio- oraz długoterminowych, “dzięki czemu prowadzenie biznesu nawet na rynku o podwyższonym ryzyku, nie zachwieje działalnością firmy i pomoże uzyskać przewagę konkurencyjną.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) to polska firma, której akcjonariuszami są Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego. Ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferuje produkty z gwarancjami Skarbu Państwa oraz ubezpiecza długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym.