Ubezpieczenie na życie w UK (Life Insurance ) pełni funkcję ochronną. Polisę na życie wykupujemy w trosce o naszych najbliższych. Chcemy zapewnić naszej rodzinie finansowe bezpieczeństwo na wypadek gdyby nas zabrakło.

Przy wyborze ubezpieczenia na życie zawsze należy rozpatrzeć dwa czynniki. Kwotę na jaką chcemy ubezpieczyć nasze życie oraz czas na jaki mamy zamiar podpisać polisę.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują możliwość zawarcia ubezpieczenia nawet do ukończenia przez nas 90 lat. Inne rekomendują zawarcie ubezpieczenia na życie do czasu uzyskania przez nasze dzieci pełnoletności lub niezależności finansowej. Decyzja należy do nas. Wiadomo że polisa na dłuższy okres czasu będzie bardziej kosztowna. Z drugiej strony im wcześniej podpiszemy ubezpieczenie tym taniej – z wiekiem ryzyko zachorowania a tym samym śmierci rośnie. W przypadku śmierci (naturalnej , z powodu choroby czy też do której doszło w wyniku wypadku) firma ubezpieczeniowa wypłaca rodzinie kwotę na jaką posiadacz polisy był ubezpieczony. Istnieje jeden wyjątek kiedy wypłata następuje za życia osoby ubezpieczonej. Jest to ubezpieczenie wypłacone osobie chorej po zdiagnozowaniu u niej choroby śmiertelnej (terminal illness benefit) zazwyczaj, kiedy zdaniem lekarzy, osoba chora nie przeżyje 12 miesięcy.

Koszt takiego ubezpieczenia zależny jest od wieku osoby ubezpieczającej się, od tego czy pali ona papierosy, ile alkoholu spożywa tygodniowo oraz od jej ogólnego stanu zdrowia. Minimalna składka miesięczna to 5f. Zazwyczaj jest ona niezmienna i gwarantowana przez cały okres trwania polisy.

 

Istnieje również drugi rodzaj ubezpieczenia na życie – ubezpieczenie do kredytu mortgage protection cover. Jeśli zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny w UK należy pamiętać o jego zabezpieczeniu. Przy zakupie tego rodzaju polisy brana jest pod uwagę kwota zaciągniętego kredytu oraz czas na jaki kredyt został wzięty. Zazwyczaj jest to ubezpieczenie, którego kwota maleje wraz ze spłatą kredytu. W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej kredyt zostaje spłacony.

 

Warto pomyśleć o wykupieniu polisy na życie aby nie martwić się o przyszłość swoich najbliższych.