69 mln dzieci może nie skończyć pięciu lat, informuje Unicef

15

Niecały rok po tym jak świat podpisał ambitny 15-letni planu mający położyć kres nierówności, agencja dziecięca ONZ doniosła, że do 2030 roku 69 milionów dzieci umrze z powodu chorób, którym można było zapobiec, a 167 mln będzie żyło w skrajnym ubóstwie, chyba że światowi przywódcy przekształcą retorykę w rzeczywistość.

W swoim najnowszym raporcie, UNICEF zamieścił również inne bardzo niepokojące prognozy. Do 2030 roku 750 milionów kobiet wyjdzie za mąż jako dziecko. Podany rok 2030 jest terminem, w jakim założono, że postawione cele, dążące do zwalczania ubóstwa i zabezpieczenia przyszłości planety zostaną osiągnięte.

Prawie połowa z 69 milionów dzieci, których śmierć raport przewiduje, ma pochodzić z Afryki subsaharyjskiej, gdzie co najmniej 247 milionów dzieci są pozbawione tego, czego potrzebują, aby przetrwać i się rozwijać.

„Odmawianie setkom milionów dzieci możliwości godziwego życia zagraża nie tylko ich przyszłości. Zagraża również przyszłości społeczności, w których żyją poprzez utrwalanie błędnego koła ubóstwa” – powiedział Anthony Lake, dyrektor generalny UNICEF- „Mamy wybór: możemy teraz inwestować w te dzieci lub pozwolić, aby nasz świat stał się miejscem jeszcze bardziej nierównym i podzielonym”.

W Afryce subsaharyjskiej statystyki są bardzo ponure: dzieci mają być 10 razy bardziej narażone na śmierć przed skończeniem pięciu lat niż te z krajów o wysokich dochodach. Afryka będzie również domem dla 9 spośród 10 dzieci żyjących w ubóstwie.

child

Mimo, że edukacja odgrywa wyjątkową rolę w wyrównywaniu szans, od 2011 r. zwiększyła się liczba dzieci, które nie są objęte systemem edukacji. Jednocześnie znaczna część dzieci, które chodzą do szkoły, nie zdobywa podstawowej wiedzy. Dziś, około 124 mln dzieci nie chodzi do szkoły, a niemal 2 na 5 dzieci, które kończą szkołę podstawową nie nauczyło się czytać, pisać ani wykonywać prostych działań arytmetycznych. Ponownie najgorzej wygląda sytuacja w Afryce subsaharyjskiej.

Kevin Watkins, który we wrześniu przejmie funkcję dyrektora Save the Children UK, twierdzi, że należy zwrócić szczególną uwagę na zwalczanie zmuszania dzieci do pracy oraz wczesne lub przymusowe małżeństwa, a także na umieszczenie tych bezbronnych osób z powrotem w szkołach.

“W tym momencie nie będziemy w stanie zmniejszyć ilości dzieci nie chodzących do szkoły, dopóki nie skupimy się na kwestiach, takich jak nakłanianie dzieci do pracy i wczesne małżeństwa” – mówi Watkins.

Raport UNICEF proponuje pięć sposobów na poprawę sytuacji dzieci: lepsze dane o najbardziej narażonych dzieciach, zintegrowane podejście do wyzwań, przed jakimi stoją dzieci, innowacyjne sposoby rozwiązywania starych problemów, zwiększone zaangażowanie społeczności oraz bardziej sprawiedliwe inwestycje.