Unia Europejska wyjawia plany zawarcia współpracy militarnej

6

W następstwie zagłosowania przez UK za Brexitem, przedstawicielka UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa przedstawiła swoją wizję ściślejszej europejskiej współpracy wojskowej.

Federica Mogherini zaproponowała utworzenie w Brukseli, kwatery głównej dla europejskich „oddziałów bojowych”, które miałyby przeprowadzać wojskowe interwencje w sytuacjach kryzysowych. Utworzenie głównej siedziby w Brukseli było jednym z czterech priorytetowych propozycji, które zostaną przedstawione rządom krajów UE po głosowaniu przez UK za Brexitem, Mogherini powiedziała włoskiej gazecie La Repubblica.

Znalezione obrazy dla zapytania shutterstock Federica Mogherini
Federica Mogherini, przedstawicielka UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Źródło: telegraph.co.uk


Polityka bezpieczeństwa UE pozostaje w rękach rządów państw europejskich, a nie UE. Mogherini zaznaczyła, że nie proponuje utworzenia armii UE, jej propozycja wiąże się ze zbliżającym się odejściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, która przeciwstawiała się temu projektowi.

“Jako Europejczycy musimy wziąć na siebie większą odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo. Musimy być gotowi i zdolni do odstraszania, odpowiedzieć, i chronić się przed zagrożeniami zewnętrznymi.”

“Podczas gdy NATO istnieje, aby bronić swoich członków – z których większość jest Europejska – przed atakiem zewnętrznym, Europejczycy muszą być lepiej wyposażeni, wyszkoleni i zorganizowani, aby zdecydowanie przyczyniali się do takich działań zbiorowych, a także aby móc autonomicznie działać, gdy jest to konieczne.”

Mogherini powiedziała również włoskiej gazecie, że rozpoczęła rozmowy z rządami UE na temat globalnej strategii bezpieczeństwa dla UE.

“Jeśli spojrzymy na sondaże, zauważymy, że głównymi obawami Europejczyków gospodarka i bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo wewnętrzne wiąże się również ze zdolnościami obronnymi. Byłoby dobrze wyjaśnić, że nie mówimy o armii europejskiej, ale o europejskiej obronie: czymś co możemy solidnie przygotować, konkretnie od zaraz “.

Istniejące wielonarodowe jednostki szybkiej reakcji, które Mogherini opisała jako “odziały bojowe“, mus być wykorzystywane w praktyce.

Jej drugim priorytetem byłoby wykorzystanie Artykuł 44 traktatów założycielskich UE, pozwalające mniejszej grupie państw zorganizować misję zbrojne w imieniu Unii Europejskiej jako całości.

Trzecim priorytetem byłoby utworzenie wspólnej centrali w Brukseli, która nadzorowałaby wszystkie obecne i przyszłe operacje wojskowe i cywilne. Czwartym priorytetem będzie uzyskanie od rządów europejskich potrzebnych środków dla tego gigantycznej inwestycji w sektorze obronnym.

Unia Europejska jest zaangażowana w sześć misji wojskowych, plus 11 operacji cywilnych, głównie na Bałkanach, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Jednak żołnierze służący w tych misji nie są pod sztandarem armii Unii Europejskiej, ale narodowych sił.