Właściciel mieszkania chce zakończyć twój wynajem?

Jeśli właściciel Twojego mieszkania chce, abyś byś je opuścił, musi przekazać ci zawiadomienie w określony sposób, wraz z określonymi informacjami i ostrzeżeniami. To z kolei zależy od rodzaju umowy najmu i jej warunków.

74

Gwarantowany najem krótkoterminowy – Assured shorthold tenancy (AST)

W niektórych okolicznościach właściciel może odebrać nieruchomość bez podania przyczyny. Aby to zrobić, muszą być spełnione wszystkie następujące warunki:

Twój depozyt został zabezpieczony w deposit protection scheme (systemie ochrony depozytów)

Zostało Ci dostarczone co najmniej dwumiesięczne pisemne powiadomienie, że Landlord chce nieruchomość z powrotem (“wezwanie do opuszczenia lokalu”) i daty, kiedy musisz odejść

Data opuszczenia mieszkania musi być określona na co najmniej 6 miesięcy po rozpoczęciu okresu najmu (dzień, w którym się wprowadziłeś/-aś)

Twój najem jest okresowy – lub masz umowę najmu na czas określony, a twój właściciel nie prosi cię o odejście przed końcem ustalonego terminu

Nie złożyłeś/-aś skargi do Councilu dotyczącej warunków mieszkania w nieruchomości, w wyniku której Coucil doręczył ostrzeżenie właścicielowi lokalu (w przypadku najmu rozpoczynającego się po 30 września 2015 r.)

Jeśli Twoja umowa najmu została zawarta po 30 września 2015 r., właściciel twojego lokalu nie może Cię eksmitować, chyba że otrzymałeś/-aś od niego:

kopię ulotki ‘How to rent: the checklist for renting in England’ (“Jak wynajmować: lista kontrolna przy wynajmie w Anglii”)

certyfikat wydajności energetycznej

certyfikat bezpieczeństwa gazowego

Jeśli tego nie uczynił, właściciel lokalu musi skorzystać z formularza ‘Notice seeking possession of a property let on an Assured Shorthold Tenancy (Form 6a)’.

Umowa z ustalonym terminem najmu (fixed term tenancy)

Jeśli wciąż jesteś w trakcie trwania umowy z ustalonym terminem wynajmu, właściciel lokalu może poprosić cię o odejście tylko wtedy, gdy ma powód lub “podstawy” do odebrania własności, który jest zawarty w Housing Act 1988 (ustawie o mieszkalnictwie z 1988 roku). Przykłady podstaw to:

spóźniasz się z opłatami za czynsz

wykorzystywałeś nieruchomość do nielegalnych celów, takich jak sprzedaż narkotyków

Twój właściciel chce z powrotem wprowadzić się do nieruchomości

Okres wypowiedzenia musi wynosić od 2 tygodni do 2 miesięcy, w zależności od podstawy.

Gwarantowany najem (assured tenancy)

Właściciel lokalu będzie musiał skorzystać z jednego z powodów lub “podstaw” zawartych w Housing Act 1988.

Wykluczone najmy lub licencje (Excluded tenancies or licenses)

Często może się zdarzyć, że twoja licencja lub umowa najmu będzie wykluczona, jeśli mieszkasz z właścicielem jako lokator i dzielisz z nim pokoje.

Twój landlord musi jedynie wręczyć Ci “uzasadnione wypowiedzenie” o opuszczenie mieszkania. Zwykle oznacza to długość okresu płatności za najem, więc jeśli płacisz czynsz tygodniowo, otrzymasz tygodniowe wypowiedzenie.

Wypowiedzenie nie musi być na piśmie.

Najmy i licencje niewykluczone (Non-excluded tenancies or licenses)

Twój landlord może w każdej chwili zakończyć wynajem, składając pisemne “zawiadomienie o opuszczenie mieszkania”. Okres wypowiedzenia zależy od najmu lub umowy, ale zazwyczaj wynosi co najmniej 4 tygodnie.

Klauzule zerwania umowy

Jeśli w umowie najmu jest klauzula zerwania umowy najmu, właściciel może przekazać ci wypowiedzenie. Jednakże twój landlord nie ma zagwarantowanego prawa do własności w ciągu pierwszych 6 miesięcy najmu.

Jeśli nie opuścisz nieruchomości

Twój landlord nie może usunąć cię z mieszkania siłą. Jeśli upłynie okres wypowiedzenia i nie opuścisz nieruchomości, Twój właściciel może sądownie rozpocząć proces eksmisji.

Źródło: https://www.gov.uk/