Wypłata Child Tax Credit

Wyplata Child Tax Credit po polsku

204

Zasiłek na dziecko Child Tax Credit wypłacany jest na rachunek bankowy osoby, która sprawuje opiekę nad dzieckiem.