Wysokość Housing Benefit

Wysokosc Housing Benefit po polsku

414

Wysokość Housing Benefit zależy od limitu ustalonego dla danej dzielnicy. Dodatkowo na kwotę, jaka możesz otrzymać, wpływ ma między innymi rodzaj i wielkość wynajmowanego domu, posiadanie dodatkowego pokoju oraz wysokość dochodów gospodarstwa domowego.